Canary Island Board of Tourism

1 av 3 opplever vinterdepresjoner - Nordmenn kurerer vinterdepresjoner med søreuropeisk sol

Pressemelding   •   des 08, 2009 09:33 CET

Hele en av tre nordmenn oppgir i en ny undersøkelse at de opplever vinterdepresjoner. En av ti sliter med symptomene regelmessig. Medisinen er søreuropeisk sol, oppgir nordmenn flest.
- Nordmenn burde kanskje få en årlig sydentur på blå resept , sier Volanda Perdomo fra Canary Island Board of Tourism. Sollys gir rikelig med D-vitaminer og tilfører kroppen energi til å motvirke trøtthet og vinterdepresjoner , sier Perdomo. Hun mener at flere nordmenn kunne ha godt av et avbrekk fra mørketid og dårlig vær.
Det er turistmyndighetene på Kanariøyene som har gjennomført studien, som består av 5113 intervjuer av personer mellom 25 til 70 år, i Norge, Danmark, Sverige, Frankrike og Tyskland.
Undersøkelsen bekrefter at vinterdepresjoner er et relativt omfattende problem i Norge, men avslører også at Nordmenn både har større tro på, og oftere tar i bruk den Søreuropeiske sola som kur mot mørketid og depressive symptomer enn andre europeere.
- Nordmenn oppgir i større grad enn andre europeere at de kunne tenke seg å dra til Sør-Europa for å kurere vinterdepresjoner , sier Perdomo. - En av syv oppgir at de kunne tenke seg en tur til solfylte strøk, mens bare 7 prosent svarer at varme klær er den foretrukne kuren. 5 prosent oppgir solarium som et tiltak mot ”vinter-blues” , sier Perdomo.
1 av 3 oppgir at de allerede har måttet ty til Sydenreiser for å motvirke vinterdepresjoner. Og her er det spesielt menn som tar initiativet, poengterer Perdomo.
- Av nordmennene som deltok i undersøkelsen, svarer 4 av 10 menn at de har innvilget seg en Sør-Europatur for å kurere depresjoner. Bare 2 av 10 kvinner har gjort det samme. Kvinner tyr derimot oftere til solarium, varmt tøy, varm drikke og varme rom for å dvele depressive symptomer , sier Perdomo.
Nordmenn er ikke folkeslaget som lar seg lettest deprimere gjennom mørketiden. Franskmenn er mest deprimerte, dansker minst. Nordmenn er likevel mer deprimerte enn både svensker og dansker.
På spørsmål om hva som er den vanligste årsaken til vinterdepresjoner, oppgir ikke overraskende et stort flertall – syv av ti – at mangel på sollys er den vanligst faktoren. Av andre utløsende faktorer oppgir 15 prosent at mørke er utslagsgivende. 11 prosent oppgir vær og kulde, mens bare 4 prosent oppgir snø. 3 prosent oppgir lave temperaturer.
- Jeg får ofte høre at nordmenn priser tran som et althelbredende kosttilskudd. Men en uke med sol, strand og avslapping fungerer nok betraktelig mer effektivt mot vinter-blues , sier Perdomo.
I følge professor Fred Holsten ved Universitetet i Bergen blir 150.000 nordmenn hardt angrepet av høst- og vinterdepresjonen, mens omtrent 450.000, får en mildere form for depresjon.
For mer informasjon, kontakt
Espen Skoland, Geelmuyden.Kiese, tlf 95939083
Rocío Muñoz, Ketchum, tlf +34 917883200
Vanlige tips for å motvirke vinterdepresjoner
– for deg som ikke kommer deg til Kanariøyene
1. Få nok lys, ha godt lys inne og utnytt det lille sollyset som er å oppholde deg ut
2. Gjør mer av de tingene du liker fra før
3. Forsterkt det som er positivt for deg - Det kan være alt fra å be venner på besøk, gå på kafé, dyrke hobbyen din eller trene mer spinning
4. Trenger du noen å prate med, kan du alltids ringe Hjelpetelefonen på 810 30 030
Kilde: Nettdoktoren og Mental Helses
Vedlegg
PM_Nordmenn kurerer vinterdepresjoner med søreuropeisk sol ( Filetype: doc , Size: 2524672 bytes )