NHO

10.000 bedrifter slanket bort julebordet

Pressemelding   •   des 23, 2009 15:16 CET

10.000 færre bedrifter enn i fjor arrangerte julebord i år, viser en fersk undersøkelse Perduco har gjort for NHO. Det er særlig de største bedriftene som har droppet julebord i år. Konsekvensen er en mager førjulstid for restaurantene.
I et vanlig år arrangerer 7 av 10 bedrifter julebord for sine ansatte. I år er det tilsvarende tallet 6 av 10, viser en undersøkelse som Perduco har gjort for NHO blant 1280 bedriftsledere. Dette er en nedgang på 15 prosent.
- Betydelig inntektsbortfall
- Undersøkelsen gjenspeiler reelle tall for et næringsliv med festkonto på sparebluss. Konsekvensen er at hotell- og restaurantbedriftene har fått et betydelig inntektsbortfall i en måned som normalt står for en forholdsvis stor andel av omsetningen og lønnsomheten, sier Petter Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.
Omtrent hver tredje bedrift som kutter julebordet, sier at de gjør dette for å spare penger eller fordi bedriften ikke har råd. Ikke alle kutter julebordet på grunn av dårlig økonomi: Hver femte sier at bedriften har andre arrangementer. Hver tiende bedrift gir heller pengene til et veldedig formål, mens hver sjuende sier at de ansatte ikke ønsker å ha julebord.
200.000 færre fikk julebord i år
I hele landet er det omtrent 150.000 private bedrifter med ansatte. Basert på undersøkelsen er det anslagsvis 80.000 av disse som arrangerer julebord i et normalår, mot 70.000 i år. En beregning viser at bedrifter som til sammen har mer enn 200.000 ansatte, kutter årets julebord.
Det er særlig innenfor industrien, bygg/anlegg og transport/kommunikasjon at man kutter årets julebord. Tilbakegangen er tilnærmet lik over hele landet, med en tendens til at det kuttes minst i Oslo og Akershus. I et normalår er det bedriftene i industrien som oftest har julebord (77 %), mens man sjeldnest har dette innenfor hotell og restaurant (61 %).
De største kutter mest
De største bedriftene kutter julebordet i større grad enn de små. Nesten 80 prosent av bedriftene med minst 20 ansatte har julebord i et normalår, mens kun 36 prosent av mikrobedriftene med 1-4 ansatte har julebord. I år har den første gruppen falt til 66 prosent, den sistnevnte til 34 prosent.
For ytterligere kommentarer:
Kåre Verpe, informasjonsdirektør i NHO, tlf. 91 88 91 61.
Ole Henrik Ystehede, avdelingsdirektør i NHO Reiseliv, tlf. 98 26 05 73.
Einar Ravndal, rådgiver i Perduco AS, tlf. 9060 57 87.
For ytterligere informasjon:
Informasjonsdirektør Kåre Verpe
Telefon: 23 08 81 76
E-post: kare.verpe@nho.no