Utlendingsdirektoratet (UDI),

10 000 fikk innvilget søknad om familieinnvandring i 2010

Pressemelding   •   feb 17, 2011 08:49 CET

De fleste kom Thailand, Filippinene og Somalia. Fire av ti var under 18 år.


-Vi ser at det er færre som søkte om familieinnvandring i 2010 enn året før. Det har sammenheng med at personer fra EØS- land ikke trenger å søke om oppholdstillatelse lenger, men kan registrere seg hos politiet når de kommer til Norge, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i UDI.

To av tre var kvinner

De aller fleste personer som fikk familieinnvandringstillatelse kom fra Thailand (989), Filippinene (766), Somalia (685), Irak (554) og Russland (506). Nesten 6 700 tillatelser ble gitt til kvinner. 

Norske og nordiske borgere

Litt under halvparten av alle tillatelsene gitt var til en person som søkte om familieinnvandring med en norsk eller nordisk borger.   15 prosent av tillatelsene ble gitt til personer som søkte om familieinnvandring med en som var i Norge med oppholdstillatelse, og det samme prosenttallet gjaldt for personer med arbeidstillatelse.

Høyere andel avslag

3 900 personer fikk avslag på søknad om familieinnvandring i fjor. Det utgjør en avslagsprosent på 28, noe som er en økning fra 22 prosent i 2009.
- Manglende forsørgelsesevne hos de som bor i Norge og ikke bekreftet identitet til de som søker er de viktigste grunnene til at vi avslår søknader. Utlendingsloven som ble innført i fjor har flere og mer detaljerte krav til familieinnvandring, og vi ser nå at resultatet er flere avslag, sier Sjøholt.
Fleste avslag fikk personer fra Somalia (863), Afghanistan (292), Eritrea (215), Tyrkia (209) og Irak (206). Det var forholdvis få søknader fra Thailand (63) og Filippinene (136) som ble avslått.

Målsetting om seks måneders saksbehandlingstid

- Innføring av ny utlendingslov i fjor har gitt oss utfordringer som resulterte i lang saksbehandlingstid for noen av søknadene. Nå har vi en målsetting om å behandle de fleste sakene som kommer i år i løpet av seks måneder. Innføring av søknad på nett vil gi oss flere søknader som ikke mangler dokumentasjon mens et felles arkivsystem med ambassadene, politiet og UDI gir oss mulighet til å få sakene raskere gjennom forvaltningen. Kortere saksbehandling er viktig for søkere og et prioritert mål for oss, avslutter Karl Erik Sjøholt i UDI.

Statistikk om familieinnvandringstillatelser