Utenriksdepartementet

10 millioner kroner til Plan Norges innsats for jenter

Pressemelding   •   des 07, 2009 09:10 CET

Regjeringen gir 10 millioner kroner ekstra til Plan Norges arbeid for barns rettigheter. Det kunngjorde miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i forbindelse med TV2 artistgalla til inntekt for organisasjonen i kveld.

– Jenter stiller svært ofte bakerst i køen, enten det gjelder tilgang på mat, helsetilbud eller utdanning. Og de er aller mest utsatt i områder med krig og konflikt. Regjeringen er derfor glad for det initiativet Plan Norge har tatt for å gjøre noe med særlig jenters rettigheter, sier Solheim.

Plan Norge jobber for barns rettigheter i en rekke fattige land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Plan Norge mottar fra før av 35 millioner kroner årlig i offentlig støtte til sitt arbeid gjennom en avtale med Norad.

Jenter og kvinners rettigheter og likestilling er en av regjeringens viktigste politiske prioriteringer.

– Dersom ikke jenter tidlig likestilles med gutter, vil holdninger og ulike former for diskriminering svært ofte bli videreført gjennom hele livet. Skal vi nå FNs tusenårsmål og bekjempe fattigdom, er det opplagt at vi må gjøre en innsats for å bedre jenters livsvilkår, sier Solheim.

Pressekontakt: Informasjonsrådgiver Wera Helstrøm, mob. 994 09 323.