NTNU

100 år med studier, kunnskap og teknologi

Pressemelding   •   feb 14, 2010 20:08 CET

I 2010 er det 100 år siden en av Norges viktigste forsknings- og utdannelsesinstitusjoner ble etablert. Begivenheten feires gjennom hele 2010 med store og små jubileumsarrangement – og det hele toppes med en høytidelig festuke i september.

I 2010 er det nøyaktig hundre år siden Norges Teknisk Høiskole (NTH) ble opprettet i Trondheim - etter en lang, nasjonal strid om hvor skolen skulle ligge. Tolv år senere ble Norges lærerhøgskole etablert i samme by. Disse utdanningsinstitusjonene er i dag NTNU – et universitet som har hatt stor betydning for byggingen av det moderne Norge.

NTNUs historie og betydning gjennom kunnskap, forskning og utvikling skal markeres på flere arenaer. Året er for øvrig det store jubileumsåret for vitenskap i Trondheim: NTNU er 100 år, Norges eldste vitenskapsselskap, Det Kongelige Norske Videskabers Selskab (DKNVS) feirer 250 år og både Studentersamfundet i Trondhjem og NTNUI er 100 år. ”Kunnskapsbyen Trondheim” vil med andre ord fylles av arrangementer og festligheter, og jubileumsorganisasjonen ”Studentenes 100-årsfeiring”, vil være med å sette sitt eget preg på det store året.

Her er noen utdrag fra NTNUs jubileumsprogram:

Førstkommende fredag lanseres jubileumsspillet ”Kampen om framtiden” – et helt nytt nettspillskonsept som formidler elementer fra NTNUs forskning og historie.

Den 12. mars åpner NTNU Vitenskapsmuseets jubileumsutstilling . Dette blir en arena for ulike aktiviteter knyttet til vitenskapens utvikling de siste 250 år og om framtidige utfordringer for vitenskapen.

Den offisielle åpningen av universitetssykehuset St.Olavs Hospital
foregår den 10. - 12. juni. Universitetssykehusets integrerte modell mellom helsefaglig forskning og pasientbehandling har allerede vakt stor internasjonal interesse.

NTNU helt spesielle historie, både i samfunnsmessig og i sektorpolitisk sammenheng, er verdt å fortelle. I september lanseres derfor jubileumsboka , en bok om universitetets historie tilbake til den spede begynnelse i 1760.

I juni overrekkes en gave til Trondheims befolkning i anledning jubileet. Gaven er en installasjon som vil fylle store deler av Tordenskioldparken i Trondheim. Hva det er som avdukes, holdes hemmelig inntil overrekkelsen.

Det arrangeres også fem jubileumskonferanser, hvor tematikken gjenspeiler NTNUs mangfold og bredde. Konferansenes tema er: energi og miljø, produktdesign, vitenskapshistorie og jazz. Den siste konferansen er en jubileumskonferanse hvor tema er universitetenes samfunnsansvar i en globalisert verden.

Oversikt over alle arrangementer i jubileumsåret, se http://www.ntnu.no/2010/arr
NTNUs historie i korte trekk, se: http://www.ntnu.no/2010/ntnushistorie

 

Pressen inviteres til å delta på alle arrangementer gjennom 2010. Vi har også en rekke gode historier som viser NTNU rolle i det norske og internasjonale samfunnet. Disse kan egne seg godt som bakgrunnsmateriale for artikler i media, så ta gjerne kontakt.


Trond Singsaas
Direktør for organisasjon og informasjon
trond.singsaas@ntnu.no
Tlf. 91 89 73 33

Åse Sjømæling
Prosjektleder
ase.sjomaling@ntnu.no
Tlf. 91 89 72 53

Relaterte lenker: Ingen informasjon Kontaktperson: Ingen informasjon Bedriftens nettside: http://www.ntnu.no/