Coop Norge

100 nye Coop-butikker med post

Pressemelding   •   okt 29, 2010 15:47 CEST

Posten Norge har i dag offentliggjort tildelingen for drift av Post i Butikk i Norge. Der går det frem at Coop er blitt tildelt hele 106 nye Post i Butikk. Tildelingen er i første omgang for tre år, men der Posten kan forlenge avtalen med inntil to år. Dette er med virkning fra 1. juli 2011.

- Vi er veldig fornøyd med denne tildelingen da vi mener den gir et økt kundegrunnlag for våre butikker og derfor styrker disse lokalt, sier prosjektleder i Coop Norge Handel, Svein Ramstad. Dette er en god start på økt satsing på verdiøkende tjenester i Coop.

- Dette er også en bekreftelse på at vi er konkurransedyktige også innenfor denne typen tjenesteyting. Av de fire store dagligvareaktørene i Norge, ser vi av oversikten at Coop har fått tildelt flest nye Post i Butikk. Dette er hyggelig å registrere, sier Ramstad.

Med dette har Coop fått tildeling på å drifte totalt 363 Post i Butikk mot tidligere 260. Totalt har Posten Norge tildelt 1165 Post i Butikk.

 
* * * *

For mer informasjon kontakt

Informasjonssjef Ole André Myhrvold på mobil 932 43 566

Informasjonssjef Laila Buhaug på mobil 977 89 408

Coop i Norge består av 128 selvstendige samvirkelag spredt rundt i Norge. De 20 største av disse står for om lag 80 prosent av omsetningen i Coop. Samvirkelagene er organisert i fellesorganisasjonen Coop Norge. Oppgaven er å ivareta innkjøpsoppgaver, vareforsyning, kjededrift, medlemsprogrammet, egen næringsmiddelindustri og eiendomsutvikling til beste for norske samvirkelag. Oppgavene ivaretas gjennom Coop Norges to heleide datterselskaper Coop Norge Eiendom og Coop Norge Handel. I tillegg driver Coop Norge butikkvirksomhet på Østlandet gjennom datterselskapet Smart Club.