Robert Bosch AS

125 år Bosch – Teknikk for livet

Pressemelding   •   feb 02, 2011 09:27 CET

Fra teknikk-pioner til suksessfull Global Player
150-års dagen til firmaets grunnlegger Robert Bosch

- For 125 år siden grunnla Robert Bosch dette firmaet
- I 2011 feirer vi 150-års dagen til firmaets grunnlegger
- Suksess med innovasjonskraft, internasjonalitet og diversifisering
- Høye investeringer i miljø- og ressursskånende produkter

Dobbeltjubileum hos Bosch: I 2011 feirer Bosch-konsernet både 125-års jubileum og 150-års dagen til firmaets grunnlegger Robert Bosch. Den 15. november 1886 grunnla Robert Bosch sitt „Verksted for finmekanikk og elektroteknikk“ i Stuttgart og la dermed grunnsteinen for det idag internasjonalt suksessrike teknologi- og serviceforetaket. Teknikk-pioneren som ble født den 23. september 1861 i Albeck i nærheten av Ulm førte sitt firma frem til internasjonal suksess i løpet av sitt eget liv. Robert Bosch døde den 12. mars 1942 80 år gammel i Stuttgart.

Bosch er idag aktiv i over 60 land med mer enn 300 datter- og regionalselskap og med mer enn 280 000 medarbeidere verden over. Et internasjonalt nettverk av salgsselskaper og –partnere i ca. 150 land sørger for at Bosch også i fremtiden er til stede med sine produkter og serviceytelser på viktige markeder i vekst.

„Også våre kunder og alle brukere av Bosch-produkter har vært med på å skrive den 125-års suksesshistorien for fimaet vårt“, sier Franz Fehrenbach, administrerende direktør hos Bosch, med glede. ”Innovasjonsånd preger firmaet vårt fremdeles, stadig på jakt etter nye forretningsområder, markeder og teknologier.“

Jubileumsaktivitetene gjenspeiler fortid, nåtid og fremtid
I 2011 står dobbelt-jubileet i sentrum hos Bosch-konsernet. Med tallrike aktiviteter verden over, blant annet ca. 200 events for medarbeidere, feirer firmaet diesse begge fødselsdagene i år. Det starter med at den interaktive jubileums-internettsiden allerede nå er online. Under www.125.bosch.com dreier alt seg om en klode, som inviterer til å surfe og delta – „Bosch Globe“. I denne multimediale Bosch verdenen kan besøkende bl.a. gå online på en reise i tiden og både oppleve firmaets historie og aktuelle nye teknologier. Den som dreier globusen mot fremtiden, kan etterlate sine egne spor på et verdenskart i form av ideer og ønsker. „I dette jubileumsåret vil vi vise forbindelsen mellom vår opprinnelse og fremtiden og har forberedt tallrike aksjoner for våre kunder, forretningspartnere og medarbeidere i 2011“, forklarer Uta-Micaela Dürig, leder for Bosch kommunikasjonsavdeling.

Godt forberedt for fremtiden
Med ca. 3800 patent anmeldelser hvert år og mer enn 3,5 millarder euro investisjoner for forskning og utvikling er Bosch også i fremtiden på innovasjonskurs og skaper forutsetningene for ytterligere bærekraftig vekst. I samsvar med sitt strategiske motto tilbyr Bosch „Teknikk for livet“ med produktene fra sine tre arbeidsområder bilteknikk, industriteknikk og forbruksvarer og bygningsteknikk. Slik er firmaet idag en av verdens ledende produsenter av diesel- og bensininnsprøytingssystemer og bilsikkerhetssystemer som Antiblokkeringssystem ABS eller Elektronisk Stabilitets-Program ESP®. Ut over dette er Bosch en av de største produsentene av elektroverktøy, termoteknikk, husholdningsapparater og sikkerhetssystemer. Med sitt arbeidsområde industriteknikk er Bosch en anerkjent spesialist for driv- og styringsteknologi. Hertil hører også forretningsområdene Emballeringsteknikk og Solar Energy.

Høye investeringer i miljø- og ressursskånende produkter
Bosch investerer på lang sikt i fremtidige markeder som fornybar energi og elektromobilitet. Tilsvarende brukes ca. 50 prosent av det totale årsbudsjettet for forskning og utvikling for tiden utelukkende på produkter som sparer energi og ressurser. Samtidig har firmaet allerede i flere tiår utviklet tekniske innovasjoner som med sin bruk verden over muliggjør en betydelig energiinnsparing i hverdagen – blant annet på drivsystemer for biler, i husholdningsapparater eller for boligoppvarming og klimaanlegg.

Bosch-magnettenningen for biler skapte gjennombruddet
Fremdeles er den store innovasjonskraften og den høye kvaliteten på Bosch-produktene nøkkelen til suksessen. Slik lyktes det for firmaets grunnlegger Robert Bosch allerede på slutten av det 19. århundre å etablere seg på internasjonale markeder. Det første verkstedet i Stuttgart ble til en kimcelle for den raske internasjonale utviklingen av firmaet. Med konstruksjonen av lavspennings-magnettenningen for bilmotorer i 1897 begynner den lange listen med innovasjoner fra firmaet Bosch. Det senere systemet, høyspennings-magnettenningen som ble innført av Bosch i 1902, skapte det avgjørende kommersielle gjennombruddet på veien til en suksessrik og ledende bildel-leverandør.

Med innovasjon og kvalitet til internasjonal markedsleder
Bosch spilte allerede fra begynnelsen en viktig rolle i utformingen av bilens utvikling frem til å bli et massetransportmiddel i det 20. århundre. Produktpaletten ble utvidet skritt for skritt. I 1913 kom det såkalte „Bosch-lyset“ for biler på markedet – et belysningsanlegg med egen strømtilførsel fra generator og batteri. Deretter fulgte innovasjoner som elektrisk starter, horn, vindusviskere, servobrems og blinker. Med disse produktene forbedret Bosch bilenes hverdagsdyktighet og bidro sterkt til mer komfort og sikkerhet. Med grunnleggelsen av Bosch-service fra 1921 og utvidelsen av nettverket av salgsfirmaer og utenlandsfilialer etablerte Bosch en omfattende reparasjonsservice for sine kunder og skapte samtidig en basis for den internasjonale handelen med bilutstyr. Med diesel-innsprøytingspumpen for lastebiler klarte Bosch i 1927 å serieprodusere en veivisende teknikk, som i 1936 også ble brukt i den første personbilen med dieselmotor. Med bensininnsprøytingen, som Bosch i 1951 først presenterte på markedet for totaktsmotoren i den lille personbilem Gutbrod Superior, var grunnsteinen lagt for videreutviklingen av moderne personbil-bensinmotorer med større effekt ved mindre forbruk og mindre emisjoner av skadelige stoffer. Tre år senere debuterte bensininnsprøytingen for firetaktsmotorer i den legedære Mercedes-Benz 300 SL „Fløydørsmodell“.

Også på området for elektrisk bilutstyr utvidet firmaet kontinuerlig sitt tilbud. Halvledere ble fra den andre halvdel av det 20. århundre til avgjørende komponenter for nye elektroniske systemer, fra motorstyring til førerassistenssystemer. I 1958 ble det for første gang brukt elektroniske komponenter fra egen produksjon i Bosch-dynamoregulatorene. Fra 1967 produserte Bosch Jetronic, verdens første storserie-produserte elektroniske bensin-innsprøytingssystem. På bakgrunn av den stigende betydningen til bilelektronikken, åpnet firmaet i 1970 en ny fabrikk utelukkende for produksjon av halvledere i Reutlingen i nærheten av Stuttgart. Bosch-innovasjoner som eksosregulering med lambdasonde for katalysatorer (1976), antiblokkeringssystem ABS (1978) og elektronisk stabilitets-program ESP® (1995) hadde ikke vært mulig uten den innovative halvlederteknikken til Bosch. Siden ABS og ESP® kom på markedet har de bidradd avgjørende til trafikksikkerhet og reduksjon av antall dødsofre i trafikken. Firmaet satser fremdeles på denne fremtidsorienterte teknologien og åpnet i 2010 en ny, toppmoderne halvlederfabrikk i Reutlingen – med totalt 600 millioner euro var dette den største enkeltinvesteringen i firmaets 125-års historie.

Parallell-helhybrid-drivverk fra Bosch i serieproduksjon
På biler med forbrenningsmotor muliggjør nye systemer fra Bosch et mindre drivstofforbruk og lavere emisjoner. I tillegg arbeider firmaet med å utvikle en bedre elektrifisering av bildriften. Firmaets parallell-helhybridteknologi som også muliggjør en ren elektrisk kjøring, brukes allerede i serieproduksjon hos de tyske bilprodusentene VW og Porsche. Rene el-drivverk for biler utvikles parallelt videre. Bilteknikken er fremdeles arbeidsområdet med den største omsetningen for Bosch. Kun på dette området brukte firmaet i 2009 nesten tre millarder euro på forskning og utvikling.

Bosch føler seg forpliktet til sin lange tradisjon og engasjerer seg derfor også for tilhengerne av klassiske biler. Bosch Automotive Tradition tilbyr et sortiment på over 50 000 reservedeler for old- og youngtimere. Slik bidrar firmaet også til at den historiske mobiliteten fortsatt finnes.

Suksess med internasjonalisering og diversifisering
Fra Stuttgart og ut i hele verden – slik kan man kort beskrive suksesshistorien til Robert Bosch. Han oppdaget hurtig de økonomiske mulighetene til en internasjonal markedsføring av sine produkter og grunnla derfor allerede i 1898 en første filial i Storbritannia og i 1899 et salgsselskap for Frankrike og Belgia i Paris. I de påfølgende årene ble det bl.a. åpnet filialer i USA (1906), Sørafrika (1906), Australia og New Zealand (1907), Kina (1909), Brasil (1910) og Japan (1911). I løpet av de neste tiårene reagerte Bosch med tallrike innovasjoner på den raske ekspansjonen innen bilsektoren og begynte med oppbyggingen av et internasjonalt utviklings-, produksjons- og salgsforbund. Den lokale produksjonen på hovedmarkedene i Europa, Amerika og Asia sikrer den dag i dag vår konkurransedyktighet og er en basis for langsiktig suksess.

Også på andre forretningsområder klarte Bosch med retningsvisende produkter og serviceytelser å oppnå en markedsførende posisjon. På bakgrunn av den europeiske bilkrisen i 1926 utvidet Bosch allerede på slutten av 20-årene sine aktiviteter ut over bilområdet. Målet var å skape en bredere forretningsbasis, for å være mindre sårbar for konjunkturelle svingninger. Dette viste seg å være riktig og Bosch møter også dagens utfordringer med samme innstilling. Franz Fehrenbach, administrerende direktør for Bosch, følger strategien med fokusert diversifisering og satser på akvisisjoner som passer til firmaets kjernekompetanse. I tidligere år har Bosch utvidet sin forretning med systemer for regenerative energier. Denne strategien har bevist din dyktighet i krisetider, siste gang i den verdensomspennende finans- og økonomikrisen i 2008/2009. Bosch traff det rette veivalget for utvidelsen av forretningsområdene i 1928 med satsingen på markedet for elektriske håndverktøy med Forfex hårklipperen. Senere kom produkter som Bosch-borhammeren i 1932 og gjør-det-selv el-verktøy i 50-årene. Idag er Bosch en av verdens ledende produsenter av el-verktøy både for hobbybrukere og til profesjonell bruk i håndverk og industri – blant annet med batteridrevne maskiner med litium-ion-teknikk. Til portefoliomanagementet hører det også med å forlate forretningsområder og produktgrupper igjen.

Teknikk for livet på mange områder
Bosch hadde suksess med nye produkter på husholdingsmaskin-området, f.eks. det første Bosch-kjøleskapet i 1933 og i 50-årene kom kjøkkenmaskiner, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Den aktuelle Zeolith®-oppvaskmaskinen med en ny metode for gjenvinning av energi vant innovasjonsprisen for klima og miljø i 2010, som tildeles av det tyske miljøvernministeriet og Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) (tysk industriforbund). Maskinen står symbolisk for den høye utviklingsstandarden på dagens produkter hos BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. Med firmaakvisisjoner og paritetiske andeler hos f.eks. BSH ble produktpaletten stadig utvidet – alltid med fokus på å integrere innovative forretningsområder i Bosch-forbundet.

Et av de tallrike eksemplene er overtagelsen av gassapparatavdelingen hos Hugo Junkers i 1932. Bosch gikk den gang inn i forretningsområdet for varmtvannsberedning for privathusholdninger og firmaer og utviklet dette området konsekvent videre i løpet av de senere årene. Idag er termoteknikken et av de mest suksessfulle forretningsområdene til Bosch med gass- og oljekjeler, varmtvannstermer, varmepumper og solarsystemer og til og med varmekraftverk med komplett produktportefolio.
Ut over dette har Bosch siden 2002 hatt suksess på området forbruksvarer og bygningsteknikk som en internasjonal produsent av sikkerhets- og kommunikasjonssystemer. På slottet Neuschwanstein sørger for eksempel teknikk fra Bosch nesten usynlig for sikkerheten til anlegget og de besøkende.

Industriteknikk og nye „grønne“ forretningsområder
Allerede i 1902 begynte Robert Bosch med byggingen av egne produksjonsinnretninger til produksjon av deler for magnetttenningen, da han ikke var fornøyd med kvaliteten på de anleggene som allerede fantes på markedet. På basis av dette egeninitiativet oppsto i 1932 produktområdet spesialmaskinbygging, og ut fra dette oppsto i 1974 forretningsområdet industriutstyr, som i samme år for første gang produserte produksjonsanlegg for eksterne kunder. På dette området oppsto blant annet verdens første svingarmmotor, som kom på markedet i 1984. Automasjonsteknikken inngikk i 2001 i datterselskapet Bosch Rexroth AG og er idag som forretningsområdet Drive and Control Technology del av forretningsområdet industriteknikk. Bosch Rexroth tilbyr idag et bredt produktutvalg: fra moderne sceneteknikk, for eksempel for operaen i Oslo eller sjøscenen i Bregenz, til store girsystemer for vindkraftanlegg. Datterselskapet leverer internasjonalt innovative driv- og styringssystemer.

Kjøpet av fotovoltaikprodusenten Ersol i 2008 åpnet ut over dette dørene for solarmarkedet for Bosch. Med ytterligere oppkjøp har firmaet nok en gang utvidet sitt ytelsesspekter innenfor denne nøkkelindustrien. Slik utvikler, produserer og selger Bosch idag et stort utvalg fra fotovoltaiske produkter på silisiumbasis til komplett anleggskonstruksjon. Innovativ emballeringsteknikk utviklet Bosch for eksempel for kjente næringsmiddelprodusenter og for den farmasøytiske industrien og har med dette spesiell stor suksess på det asiatiske markedet.

Bruke fremtidens muligheter
Internasjonale aktiviteter på fremtidsorienterte teknologiområder sikrer firmaets konkurransedyktighet også i fremtiden. Megatrender som klimaendringer, fornybar energi, demografiske endringer, miljøvennlig mobilitet og økende nettverksdannelse gjennom internett blir stadig mer viktige. De forretningsmessige og økologiske utfordringene som oppstår ut fra dette møter Bosch med høy innovasjonskraft og internasjonal tilstedeværelse på markedet. Firmaet satser målrettet på utviklingen av grønne teknologier og benytter seg av mulighetene for bærekraftig vekst, for eksempel på området elektrifisering av biler og på området varmepumper for bygningsteknikk eller fornybar energi som solar- og vindenergi. Troverdighet, lønnsomhet og pålitelighet – hovedverdier for grunnleggeren Robert Bosch – preger fremdeles firmakulturen og den fremtidsorienterte forretningspolitikken. Slik overtar Bosch i ånden til firmaets grunnlegger et spesielt ansvar for samfunn og økologi. I 2009 ble Franz Fehrenbach utmerket to ganger for sitt miljø-management. ADAC (tysk bilforbund) tildelte ham den „Gelben Engel“ (gul engel) som „Personlighet 2009“ for Boschs økologisk pregede innovasjonsstyrke. Av Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (tysk arbeidsgruppe for miljøbevisst management) fikk han dessuten som representant for firmaet i samme år B.A.U.M.-miljøprisen for forståelse og toleranse av det Jødiske Museum i Berlin.

Ytterligere kontakter: www.bosch-presse.de


Bosch-konsernet er en internasjonalt ledende leverandør av teknologi og tjenester. Selskapet hadde i 2010 ca. 283.500 ansatte og en omsetning på ca. 47,3 mrd.euro. Bosch konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 300 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgspartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Det globale nettverk av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. Bosch bruker over 4 mrd.euro pr. år på forskning og utvikling og anmelder over 3.800 patenter over hele verden. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til økt livskvalitet med innovative og nyttige løsninger.
Selskapet ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernet har en eierstruktur som sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92% av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Selskapets virksomhet og eierskapsfunksjoner utøves av Robert Bosch Industrietreuhand KG. 8% av selskapet eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.
http://www.bosch.no