Enova

137 Enova-millioner til nyskapende offshore vindturbin fra Sway

Pressemelding   •   feb 12, 2010 13:25 CET

Enova støtter det bergensbaserte selskapet Sway AS med 137 millioner kroner for å demonstrere en ny prototyp vindturbin. Prosjektet har et betydelig potensial til å redusere kostnadene på offshore vindkraftproduksjon. Enovas satsing på fornybar marin energiproduksjon muliggjør prosjektet.
Støtten fra Enova skal bidra til byggingen av en 10 MW vindturbin i Øygarden i Hordaland, der den nye teknologien skal testes ut på land de neste to årene. Vindturbinen vil bli verdens største med en rotordiameter på 145 meter. I samarbeid med det norske teknologiselskapet Smartmotor AS, har Sway utviklet konseptet med tanke på å redusere turbinvekten, antallet bevegelige deler og et girløst generatorsystem. I sum skal løsningen gi høyere energiproduksjon for offshore vindkraft og dermed lavere driftskostnader. Totalt har 35 til 40 ingeniører jobbet med utviklingen av konseptet som nå skal testes ut.

- Enova er opptatt av å løfte frem prosjekter som kan ta oss nærmere målet om kommersiell produksjon av offshore vindkraft. Dette konkrete prosjektet anser vi som svært spennende. Det representerer en betydelig oppskalering av dagens teknologi, der ulike norske fagmiljø har samarbeidet om å utvikle en helt ny vindturbindesign, sier Nils Kristian Nakstad administrerende direktør i Enova.

Støtten til prosjektet er gitt under Enovas støtteprogram Fornybar marin kraftproduksjon som ble lansert i februar 2009.

- Det finnes mange smarte løsninger for å utnytte det fornybare energipotensialet langs kysten og til havs. Målet med programmet er å demonstrere og introdusere nye innovative energiløsninger til markedet, gjennom prosjekter som bidrar til å kvalifisere teknologien i form av energiresultat og driftserfaring, sier Nils Kristian Nakstad. I 2009 ble det under dette programmet gitt støtte til to tidevannsprosjekter.

- Støtten fra Enova kan bidra til å få norsk teknologi helt i front på verdensbasis hva gjelder flytende og bunnfaste offshore vindturbiner, sier en svært glad Eystein Borgen, administrerende direktør og gründer i SWAY. Han fortsetter: Støtten vil gjøre det mulig å opprettholde en nødvendig rask fremdrift, samt legge grunnlag for en fullfinansiering av prosjektet. Dette er en stor inspirasjon for alle som er involvert i prosjektet, avslutter han.
For mer informasjon, kontakt:

Nils Kristian Nakstad, adm.dir Enova SF, mobil 90 60 43 34

Kjell Olav Skjølsvik, områdeleder Ny teknologi, Enova SF, mobil 48 04 04 79

Eystein Borgen, adm. dir. Sway, mobil 92 06 20 63

Michal Forland, finansdirektør Sway, mobil 93 41 44 07