Trygg Trafikk

14 omkom på veiene i juni

Pressemelding   •   jul 01, 2013 12:34 CEST

Med 14 omkomne i juni 2013 har til sammen 72 mennesker mistet livet på veiene første halvår i år, tre færre enn i samme periode i fjor.

Sist oppdatert:01.07.13

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i juni 2013 er 14. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet 12. Dette ble redusert med en slik at det endelig tallet for juni 2012 ble 11.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 23 personer omkommet i veitrafikkulykker i juni måned.

I løpet av årets første seks måneder har 72 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2012 mistet 75 personer livet på norske veier. I løpet av hele 2012 omkom 145 personer, det lavest antallet siden 1950.

Halvparten er ungdommer
Tallene i juni fordeler seg slik: åtte bilførere, tre bilpassasjerer, to syklister og en fotgjenger. Av de omkomne 11 bilførerne/-passasjerene ble seks drept i kollisjon med annet kjøretøy og fem i eneulykker. Av de 14 omkomne var 12 menn og to kvinner. 

Av 14 omkomne i juni er syv ungdommer i aldersgruppen 15 - 24 år, seks unge menn og en kvinne.

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere.

Ulykkene fordelt på trafikantgrupper og fylker.


Trygg Trafikks formål er å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Nullvisjonen - visjonen om null drepte og null hardt skadde i trafikken er felles for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Trygg Trafikk har vedtatt tre verdier for sitt arbeid for trafikksikkerheten.