KLP

2,4 milliarder til pensjonskundene

Pressemelding   •   jun 17, 2013 15:17 CEST

KLPs kunder får i disse dager 2,4 milliardertilbakeført til sine premiefond.

 KLPs generalforsamling vedtok i mai at det skal tilbakeføres et overskudd til pensjonskundene på 2,4 milliarder kroner. Kundene får i disse dager brev om hva deres andel av tilbakeføringen er - og penger på konto:

 - Dette er et viktig bidrag til å styrke likviditeten i mange kommuner, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Bedrifter som har offentlig tjenestepensjon i KLP, får også tilbakeføringer på totalt 228 millioner. For de fire regionale helseforetakene er tallet nær 1,2 milliarder.

 Det er KLPs sterke resultater i 2012 som gir mulighetfor tilbakeføringen. For fjerde år på rad har KLP den beste verdijusterteavkastningen av selskapene som konkurrerer i det offentligetjenestepensjonsmarkedet. Selskapet leverte en verdijustert avkastning påpensjonskundenes midler på 6,7 prosent og en bokført avkastning på 5,0 prosent.

KLP er et gjensidig eiet selskap; pensjonskundene er også er selskapets eiere.

- Overskuddet i KLP som overføres til kundenes egne premiefond kan brukes til å betale årets pensjonspremie med, og vil over tid bidra til å gjøre pensjonskostnadene lavere, sier Thornes.

 Forventet levealder i befolkningen øker, og det innebærer at pensjonene skal utbetales over lengre tid og medfører behov for å styrke premiereservene:

- De gode resultatene fra 2012 setter oss dessuten stand til å sette av 3,1 milliarder kroner til oppreservering for langt liv, noe som vil være en stor fordel for våre kunder, sier Sverre Thornes.

Tilbakeføring til kommunene:

 • Akershus - 94 millioner
 • Aust-Agder - 26,5 millioner
 • Buskerud  - 61,2 millioner
 • Finnmark - 25,7 millioner
 • Hedmark - 63,1 millioner
 • Hordaland - 114,4 millioner
 • Møre og Romsdal - 79,6 millioner
 • Nordland - 71,4 millioner
 • Nord-Trøndelag - 48,9 millioner
 • Oppland - 65 millioner
 • Oslo - 83,9 millioner 
 • Rogaland - 102,3 millioner
 • Sogn og Fjordane - 35,8 millioner
 • Sør-Trøndelag - 65,5 millioner 
 • Telemark - 50 millioner
 • Troms - 42 millioner
 • Vest-Agder - 36,4 millioner
 •  Vestfold - 49,4 millioner
 • Østfold - 69,8

Tilbakeføring til helseforetakene:

 •  Helse Midt - 228,1 millioner
 •  Helse Nord - 166,6 millioner
 •  Helse Sør-Øst - 516,9 millioner
 •  Helse Vest - 269,2 millioner

 

For mer informasjon, kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, mob: 90 91 55 23 eller

Informasjonsrådgiver Linda Nilsen Methi, mob: 90 50 98 38

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 341 milliarder kroner.