QuestBack

2 av 3 arbeidstagere bryr seg ikke

Pressemelding   •   des 19, 2011 14:29 CET

 I følge en spørreundersøkelse Gallup har gjennomført i USA er 2 av 3 arbeidstakere enten uengasjerte eller så misfornøyde at de aktivt går og klager over arbeidsplassen. QuestBack tror ikke tallene er like ille i Norge, men anbefaler virksomheter å se mot kundeservice for å få opp lojaliteten blant ansatte.

Det er flere studier som viser – ikke overraskende – at bedrifter med engasjerte ansatte tjener mye mer penger enn bedrifter der de ansatte har ”sjekket ut”. Og potensialet for økt inntjening er stort skal vi tro undersøkelser Gallup har gjennomført i USA. De viser nemlig at så mange som 70% av de ansatte enten ikke bryr seg eller er negativt innstilt. De norske Enterprise Feedback Management-spesialistene i QuestBack tror løsningen ligger i å se mot hva som gjøres på kundesiden.

Få real time feedback

- Mange har kun én stor årlig medarbeiderundersøkelse som for det første tar altfor lang tid å besvare, og som også ofte stiller irrelevante spørsmål. Vi oppfordrer til å heller tenke på ansatte som kunder og behandle feedbacken en trenger fra dem på samme måte som en behandler kundedata, sier Andreas Gulliksen, daglig leder i QuestBack Norge.

- Ved å skalere ned undersøkelsene til de viktigste spørsmålene og øke frekvensen på dem vil en vise ansatte at en faktisk respekterer tiden deres og – gitt at en gjør noe med resultatene – de vil merke at de blir hørt og tatt på alvor.

Lederutvikling i frontlinjen

Kundeservice og Customer Experience Management har vært fokus for mange i og etter finanskrisen. Nå mener QuestBack at en bør ta lærdommen fra kundefokuset også inn mot ledelse av ansatte i frontlinjen:

- Alle bedrifter vet hvor viktig det er å følge opp kundene og holde dem varme, men når det gjelder egne ansatte så overlates mye til en HR-avdeling som ofte sitter fryktelig langt fra der de ansatte er. Det er lederne med den daglige kontakten som bør ha ansvaret for lojalitet og engasjement, og det krever at de også får opplæring i disse emnene, avslutter Gulliksen.

Om QuestBack

Norskeide QuestBack er Europas ledende leverandør av feedbackløsninger med mer enn 5000 kunder på tvers av alle bransjer og bedriftsstørrelser. I tillegg til fleksible verktøy for online spørreundersøkelser og kundedialog, jobber QuestBack mye med kunnskapsoverføring slik at kundene får mer verdi av bruken av verktøyene.