Norsk kulturråd

20 millioner til musikkensembler

Pressemelding   •   des 21, 2009 15:00 CET

Norsk kulturråd har fordelt til sammen 20,8 mill. kroner til 84 musikkgrupper og orkestre for 2010. 165 har søkt ordningen med en samlet søknadssum på 87,5 mill kroner.
- Kulturrådet har i vurderingene lagt vekt på ensemblenes kvalitet og utvikling, samt omfanget av konsertproduksjon, innspillinger og øvrig formidling. Bredden i tildelingen skal bidra til mangfold i sjanger- og utøvertradisjoner, sier Kulturrådsmedlem og leder for musikkproduksjonsutvalget, Vegard Snøfugl.

I årets fordeling har Kulturrådet fortsatt å øke tilskuddene til noen store profesjonelle ensembler som har utfordringer med kostbar konsertproduksjon: Storbandene Ensemble Denada, Bergen Big Band, Trondheim Sinfonietta, Barokksolistene og Barokkanerne har fått økt tilskudd for 2010.

- Store ensembler har spesielle kostnader med konsertproduksjon, og substansiell finansiering kan være avgjørende for utviklingen av kvaliteten. Turné- og formidlingsvirksomheten ensemblene står for nasjonalt og internasjonalt er betydelig, sier Snøfugl.

Målsettingen med tilskuddsordningen er å gi musikkgrupper og orkestre utviklingsmuligheter og profesjonelle kunstneriske betingelser for produksjon og formidling. Musikkensemblene som får tilskudd fra ordningen bidrar innenfor hele sjangermangfoldet til stadig økende kvalitet og utvikling i musikkfeltet.

Årets fordeling:
Tidligmusikken har blitt en viktig del av musikklivet, og bidrar til mangfold i tradisjonsfortolkning innenfor klassisk utøvertradisjon. Ensemblene Barokksolistene og Barokkanerne har fått økninger på kr 200 000 til hhv. kr 900 000 og kr 450 000. Nye innenfor tidligmusikken er Currentes (kr 150 000) under ledelse av Jostein Gundersen, som knytter virksomheten til sitt forskningsarbeid ved Griegakademiet i Bergen, om ornamentering og improvisasjon i historisk framføringspraksis.


Det klassiske musikkområdet: Det er gitt en ny markant økning til Oslo Camerata til kr 700 000 for 2010, med tilsagn om kr 800 000 for 2011 og kr 850 000 for 2012. Brassgruppen tenThing under ledelse av Tine Thing Helset er ny på ordningen (kr 100 000). Tilskudd til andre ensembler er videreført, som Oslo Strykekvartett (350 000), Grieg Trio (350 000), Engegårdkvartetten (250 000) og Telemark Kammerorkester (100 000). De fleste tilskuddene innenfor korfeltet er videreført på samme nivå.  

Jazz og improvisasjonsmusikk : Det foreslått en skarpere prioritering, med økning og relativt høye tilskudd til storbandene Denada (kr 750 000) og Bergen Big Band (kr 600 000), samt til andre større ensembler som Motif (kr 250 000), The Brazz Brothers (kr 400 000), Jon Balkes Magnetic North (kr 400 000) og Christian Wallumrød Ensemble (kr 250 000). Hele åtte grupper er nye innenfor jazz: Puma, Arve Henriksen, Mats Eilertsen Quartet, Mathias Eick Quartet, Eple Trio, Steinar Raknes Quartet, Arild Andersen Trio. Noen få grupper har fått flerårig tilskudd: Maria Kannegaards Maryland, Ola Kvernberg Trio, The Thing, Puma og In The Country.

Tradisjonsmusikk/verdensmusikk :Det er gitt økninger til noen grupper, som Farmers Market (kr 200 000), Flukt (kr 150 000), Tindra (kr 200 000), og Majorstuen (kr 300 000). Nye på dette feltet er Ras Nas (kr 150 000) ledet av Nasibu Mwanukuzi, Rumi Ensemble under ledelse av Javid Afsari Rad (kr 150 000) ogUnni Løvlid og Becaye Aws Seven Winds (kr 100 000).

Samtidsmusikk : Det er gitt klare økninger, bl.a. til Sisu fra kr 250 000 til kr 350 000 for 2010 og kr 400 000 for 2011, Asamisimasa fra kr 200 000 til kr 300 000 for 2010 og kr 400 000 for 2011, Trondheim Sinfonietta fra kr 400 000 til kr 550 000.

Rytmisk musikk : Fra og med 2009 har Stortinget opprettet en tilskuddsordning for musikere innenfor det rytmiske musikkområdet med særlig ansvar for rock og populærmusikk. I tråd med Stortingets vedtak skal musikerordningen og ensemblestøtten sees i sammenheng. Det gis derfor ikke tilskudd til rock og populærmusikk fra ensemblestøtten. Musikkgrupper innen rytmisk musikk som ikke får ensemblesttøtte kan søke ovennevnte musikerordning om tilskudd i 2010

Tildelinger til musikkensembler 2010

Vedlegg:
Regionale pressemeldinger for Midt-Norge, Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet.
Liste over tildelinger til musikkensembler 2010


For mer informasjon om musikkensembler: http://www.kulturrad.no/fagomrader/musikk/musikkensembler/
Kontaktpersoner i Norsk kulturråd:
Preben von der Lippe, tlf: 22 47 83 34, preben.vonderlippe@kulturrad.no
Sjur Færøvig, tlf: 22 47 83 33, sjur.farovig@kulturrad.no  
Lenker
http://www.kulturrad.no