KLP

20 nye selskaper ekskludert, 4 selskaper inkludert

Pressemelding   •   des 08, 2015 09:00 CET

20 nye selskaper utelukkes fra KLPs investeringer per desember. 12 selskaper utelukkes på grunn av over 30 prosent av inntekter fra kullbasert virksomhet, fire på grunn av alvorlig miljøskade, tre for tilknytning til produksjon av kjernevåpen og ett for brudd på grunnleggende etiske normer. Fire selskaper blir igjen inkludert.

KLP har fullført sin halvårlige gjennomgang av investeringsporteføljene i forhold til KLP og KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. 20 nye selskaper blir utelukket per desember 2015.

KLP utelukker ytterligere 12 selskaper på grunn av kullbasert virksomhet: Adani Power, AGL Energy, Alliant Energy, Duke Energy Corp., Glow Energy Public Co., Korea Electric Power, NRG Energy, Inc., Pinnacle West Capital, Reliance Infrastructure, Shikoku Electric Power, The Southern Company og WEC Energy Group.

KLP har valgt at man som et minimum skal utelukke selskaper med 50 prosent eller høyere andel av inntekter fra kullbasert virksomhet. I tillegg tar KLP og KLP-fondene hensyn til retningslinjene for Statens pensjonsfond utland (SPU). Som følge av dette operasjonaliseres grensen for inntekter fra kullbasert virksomhet på 30 prosent fra desember 2015.

- KLP følger SPUs retningslinjer og har vært tydelig på at vi vil se på det nye kullkriteriet gjeldende for SPU og vurdere ytterligere utelukkelser i tråd med dette. For å oppnå det grønne skiftet mener vi det er en fordel om flere investorer drar i samme retning. Derfor er det naturlig at vi nå operasjonaliserer en inntektsgrense for kullbasert virksomhet på 30 prosent, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Glencore
KLP utelukker Glencore på grunn av deres oljeleting utenfor kysten til Vest-Sahara. KLPs vurdering er at denne aktiviteten utgjør en uakseptabel risiko for brudd på grunnleggende etiske normer. KLP har tidligere utelukket det franske oljeselskapet Total for tilsvarende aktivitet.

- Okkupasjonen av Vest-Sahara har vart i flere tiår og er på mange måter en av verdens glemte konflikter. Per dags dato er det vanskelig å se at selskaper kan lete etter olje på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara i tråd med folkeretten, sier Bergan.

BAE Systems, Fluor Corp. og Huntington Ingalls Industries
KLP har tidligere utelukket BAE Systems for produksjon av kjernevåpenmissilet ASMP-A til det franske forsvaret. Selskapet ble inkludert igjen i 2013 etter at produksjonen ble sluttført. BAE Systems har siden inngått en ny kontrakt med det amerikanske luftforsvaret for vedlikehold og oppgradering av USAs Minuteman III ICBM-systemet gjeldende frem til 2021. Dette anses som produksjon av kjernevåpen da komponenter må oppdateres og skiftes ut på løpende basis for å holde et flere tiår gammelt våpensystem oppdatert.

Fluor Corporation og Huntington Ingalls Industries produserer gjennom et joint venture det amerikanske forsvarets eneste kilde av tritiumgass, en sentral komponent i kjernefysiske stridshoder.

- Med våpenselskaper er det alltid et spørsmål om selskapenes bidrag og hvor vi skal dra grensen. For disse selskapene kan ikke deres tilknytning til kjernevåpenproduksjon bortforklares som noe perifert eller av marginal betydning for kundene. Tvert imot fremhever selskapene selv sin tilknytning som viktige bidrag til atomvåpenprogrammet, sier Bergan.

Genting Berhad, Genting Plantations Berhad, IJM Corporation Berhad og IJM Plantations Berhad
Selskapene utelukkes for tilknytning til alvorlig miljøskade i forbindelse med deres konvertering av regnskog til oljepalmeplantasjer i Indonesia. KLP har vurdert utelukkelse basert på opplysninger fra Etikkrådet for SPU

Inkluderinger
Cemex SAB de CV ble utelukket i juni 2015 for brudd på grunnleggende etiske normer i forbindelse med utvinning av ikke-fornybare naturressurser fra okkupert område på Vestbredden. I sommer bekreftet Cemex at selskapet har solgt sin eierandel i det aktuelle steinbruddet og er dermed ikke lenger involvert i steinutvinning på Vestbredden.

Wesfarmers ble utelukket i 2007 på grunn av import av fosfatstein fra Vest-Sahara og dermed brudd på grunnleggende etiske normer. Selskapet har imidlertid utviklet en teknologisk prosess for bearbeidelse av fosfat, slik at Wesfarmers ikke lenger trenger eller kjøper fosfat fra Vest-Sahara.

Power Asset Holdings og Turquoise Hill Resources inkluderes da de har gjennomgått betydelige strategiendringer slik at deres andel av inntekter fra kullbasert virksomhet var under 30 prosent ved siste regnskapsår.

For mer informasjon kan du kontakte:
Jeanett Bergan, Leder ansvarlige investeringer KLP
92 03 85 89 eller e-post jeanett.bergan@klp.no

Heidi Finskas, Direktør samfunnsansvar KLP
45 88 04 60 eller e-post heidi.finskas@klp.no

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 527 milliarder kroner.