Statsministerens kontor

2000 nye sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser

Pressemelding   •   sep 17, 2010 16:09 CEST

Statsminister Jens Stoltenberg varslet i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre i dag at regjeringen neste år vil sørge for tilskudd til 2000 sykehjemsplasser eller heldøgnsbemannede omsorgsplasser i 2011.

På Arbeiderpartiets landstyremøte i Folkets Hus i Oslo i dag presenterte statsminister Jens Stoltenberg regjeringens tiltak for en bedre eldreomsorg og full sykehjemsdekning.

– Regjeringens mål er at det innen 2015 skal være full sykehjemsdekning i Norge, ved at alle som trenger sykehjemsplass eller omsorgsbolig skal få dette. Regjeringen følger opp med bevilgninger for å nå dette målet, sier Stoltenberg.

I talen sin varslet statsministeren at regjeringen i høst vil sette i gang fem tiltak for et omsorgsløft:

  • Verdighetsgaranti: Regjeringen vil i høst innføre en verdighetsgaranti. Denne vil komme i en egen forskrift om en verdig eldreomsorg.
  • Flere plasser: Regjeringen vil foreslå tilskudd til bygging av 2000 sykehjemsplasser eller heldøgnsbemannede omsorgsboliger i 2011.
  • Enklere tilskuddsordning: Regjeringen vil fjerne begrensningene i tilskuddsordningen for sykehjemsplasser, og avvikle behovsprøving hos fylkesmannen.
  • Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester: Regjeringen vil sende på høring en ny lov som skal sørge for et klarere regelverk og en felles klageinstans for brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • Ny nasjonal helse- og omsorgsplan: Regjeringen skal lage en ny nasjonal helse og omsorgsplan. Som en del av denne prosessen vil det gjennomføres en bred høring.

- Disse tiltakene vil bidra til en bedre pleie- og omsorgstjeneste, slik at flere får den hjelpen de trenger. Vi skal bidra til at de eldre i Norge opplever en verdig alderdom, sier Jens Stoltenberg.