Statens landbruksforvaltning, SLF

2009: Flere verpekyllinger, men færre slaktekyllinger

Pressemelding   •   jan 21, 2010 16:27 CET

SLFs tall for utviklingen i fjørfeproduksjonen i 2009 viser en nedgang på sju prosent slaktekyllinger i forhold til 2008. For kalkun er det en marginal økning på en prosent i forhold til i 2008. Antall klekte kyllinger av verperase har derimot økt med ti prosent.


Eggproduksjonen er i en omstillingsfase til nye driftssystemer fram til 2012, og dette har ført til overproduksjon. I 2009 ble det klekket totalt 6,7 mill. kyllinger av verperase. Desembertallene viser en økning i antall klekkinger på 19 prosent i forhold til samme måned i 2008, og dette bidro sterkt til den totale økningen for året på ti prosent.

Tallene for klekking av slaktekyllinger viser en annen trend enn klekking av verperase. Totalt ble det klekket 62,5 mill. kyllinger av slakterase i fjor, noe som er en reduksjon på sju prosent i forhold til 2008. Antall klekte slaktekyllinger gikk opp med 12 prosent fra november til desember, men desembertallet i 2009 var ni prosent lavere enn samme måned året før.

Det ble klekket 80 500 kalkunkyllinger i desember, noe som er 34 prosent lavere enn samme måned i fjor. Det ble klekket om lag 1,4 mill. stk totalt i 2009. Produksjonen har vært lavere i andre halvår av 2009 enn i samme periode i 2008, men godt hjulpet av høye klekketall på vårparten er totalt antall klekte kalkunkyllinger likevel en prosent høyere enn året før.

Les mer om fjørfeproduksjonen i 2009 her.