Kronprinsparets Fond

2015-tall fra Pøbelprosjektet

Pressemelding   •   aug 13, 2015 15:30 CEST


Fra januar tom. juli 2015 har Pøbelprosjektet hatt 412 ungdommer i sine programmer. Pøbelprosjektet jobber med langsiktig oppfølging av ungdommene, og av de 412 som har deltatt i programmet så langt i 2015, er 116 videreført fra 2014. Tallene så langt for 2015 viser at nær halvparten av de ungdommene som har deltatt i Pøbelprogrammet gjennom året er i fast jobb, og ca. 10 prosent er i skole/lære. Sistnevnte tall forventes å øke når skolene nå begynner igjen.

- Vi har grunn til å være svært fornøyde med resultatet så langt i år, men vi har en vei å gå i forhold til vårt mål som er 52 % i jobb og 25 % i skole/lære. Vi leverer 46,2 % i jobb som er en økning på 1,7 % fra 2014-tallene. Dette er bra og tallene peker den rette veien når vi samtidig vet at vi har 23,7 % i kurs. Vi leverer «bare» 10.7% i skole/lære mot 18,4% i 2014. Dette er for så vidt naturlig da skolene begynner i høst og vi forventer at resultatet kommer opp mot 20 % i løpet av året. Ellers registrer vi at det er en nedgang i antallet som har sluttet fra 16,3% i 2014 til 12,3% hittil i år. Det er veldig bra! Jeg er svært fornøyd totalt sett med utviklingen. Vi har hele 87,7 % «på vei til jobb», og kan med hånden på hjertet si at vi gjør en god jobb, sier gründer og pøbelideolog Eddi Eidsvåg.


Tall for 2015

412 inn i Pøbelprosjektet, hvorav 116 er videreført fra 2014
96 videreføres høsten 2015 (23,3 %)
316 sluttført så langt i 2015


Av de 316 sluttførte i 2015:

146 i fast jobb (46,2 %)
39 sluttet (12,3 %)
34 i skole eller lære (10,8 %)
75 på kurs eller hospitering (23,7 %)
22 på andre tiltak/ behandling (7 %)


Totalt i Pøbelprosjektet fra 2007 til og med 31.07.2015:

2.193 inn i Pøbelprosjektet, hvorav
202 sluttet (9,2 %)
1.991 i oppfølging (90,8 %)


Av de 1.991 i oppfølging:

987 i fast jobb (49,6 %)
398 i skole eller lære (20 %)
582 på kurs eller i hospitering (29,2 %)
24 på andre tiltak/ behandling (1,2 %)


For ytterligere informasjon eller ønske om intervju:

Eddi Eidsvåg, tlf. 91591697, eddi@pobelprosjektet.no


Om Pøbelprosjektet

Pøbelprosjektets mål er å få unge mennesker – som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skole-system og arbeidsliv – ut i jobb eller i gang med videreutdannelse. Her er ikke pøbel et skjellsord, men et uttrykk for en verdifull ressurs. Gjennom flere uker med kurs og etterfølgende oppfølgning over tid motiverer Pøbelprosjektet den enkelte til å drømme, oppdage og ta i bruk sine ressurser. Under mottoet «Jeg er god nok!» motiveres unge til utdanning, jobb og konstruktiv deltakelse i samfunnet. Ni fylkeskommuner tilbyr ungdom i sine regioner programmet - og målet til Pøbelprosjektet er å tilby programmet over hele landet.

Kronprinsparets Fond er et annerledes Fond som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse. Dette gjør vi gjennom tett samarbeid med sosiale entreprenører: Trivselsleder (aktivitet og inkludering), Arbeidsinstituttet i Buskerud (gjennomføring av vgs), Pøbelprosjektet (ungdom tilbake til skole og i arbeid) og VIBRO (samfunnsengasjert ungdom som jobber for og med ungdom). Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

En analyse av samfunnsnytten for ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser en besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner (DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, april 2014)