Mattilsynet gammel

21 døde rein funnet ved Stornes i Kautokeino kommune

Pressemelding   •   jun 01, 2011 08:49 CEST

Mattilsynet har funnet 21 døde rein under en inspeksjon ved et reingjerdeanlegg på Stornes i Kautokeino. Dødsårsaken er ikke endelig avklart, men det er ikke mistanke om smittsom sykdom.

Mattilsynet har undersøkt de døde dyrene og skal sende prøver til Veterinærinstituttet for analyse.

- Foreløpige undersøkelser viser at dyrene sannsynligvis har dødd i fjor. Vi undersøker nå saken og venter med å trekke konklusjoner til vi har fått prøvesvar. Vi har ikke mistanke smittsom sykdom, opplyser distriktssjef Vibeke Elvenes.

Mattilsynet har bedt leder av det aktuelle reinbeiteområdet om å sørge for å gjennomføre en opprydding i området, slik at det ikke ligger reinkadaver der.

Kontaktperson i Mattilsynet
Vibeke Elvenes, distriktssjef ved DK Vest-Finnmark, tlf 995 16 111