Kulturdepartementet Norge

21 polsk-norske kulturprosjekter får støtte

Pressemelding   •   jan 29, 2010 20:27 CET

21 nye samarbeidsprosjekter er nå godkjent for finansiering fra Kulturutvekslingsfondet. Prosjektene omfatter scenekunst, musikk, kulturarv, billedkunst, litteratur og arkiv og involverer aktiviteter i både Polen, Norge og Island.

Prosjekter som mottar støtte etter 4. utlysningsrunde (pdf)

– Kulturutvekslingsfondet er et viktig bidrag til økt kunnskap og interesse for både norsk og polsk kultur, og er et eksempel på hvordan EØS-midlene bidrar til stadig tettere polsk-norsk kontakt og samarbeid. Det er stor interesse for fondet både i Norge og Polen og gode og spennende prosjekter innenfor et bredt spekter av kultursektoren har fått støtte, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Kulturutvekslingsfondet med Polen ble etablert i 2008 og forvaltes av det polske kulturdepartementet.  Fondet utgjør totalt nærmere 90 millioner kroner og finansieres i hovedsak av norske EØS-midler. Fondet støtter kulturell utveksling i form av samarbeidsprosjekter mellom polske søkere og partnere fra Norge, Island eller Liechtenstein. Målet er å styrke dialogen og det kulturelle samarbeidet mellom Polen og giverlandene.

Dette er den fjerde av i alt fem planlagte utlysninger. Siste søknadsrunde vil bli utlyst i begynnelsen av mars i år. Nærmere opplysninger om prosjektene og søknadsprosessen finnes på Kulturutvekslingsfondets hjemmeside.

Kulturdepartementet koordinerer arbeidet med fondet i Norge, i samarbeid med Norsk kulturråd, ABM-utvikling og Riksantikvaren. Du kan også henvende deg til: kulturutvekslingsfondet@kud.dep.no.