Kronprinsparets Fond

24.000 elever på trivselslederkurs!

Pressemelding   •   sep 13, 2014 10:00 CEST


I disse dager er 24.000 elever på trivselslederkurs for å fremme aktivitet og inkludering i skolegården. Økt trivsel og mindre mobbing skal være noe av effekten. Flere enn 1.000 skoler bruker nå det populære programmet.

- Vi har i 2014 fått inn ytterligere 79 nye skoler som ønsket å starte Trivselslederprogrammet bare i Norge, noe vi synes er veldig gledelig. 90 prosent av våre skoler som har vært medlem i tre år fortsetter å bruke programmet. Det mener vi viser at skolene mener det lønner seg å jobbe over tid for å skape aktive og inkluderende barn og unge, sier gründer og daglig leder, Kjartan Eide.


Fornøyde skoler

Visjonen til Trivselsleder er at barn og ungdom på trivselslederskoler skal være aktive og inkluderende – med store smil om munnen. Programmet skal gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene, bygge vennskap, hindre konflikter, samt gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever.

- Trivselsprogrammet er noe av det beste jeg har innført i min rektortid, sier Arve Sæther, tidligere rektor på Solås skole.

- Skoler som bruker programmet rapporterer om økt trivsel og mindre mobbing etter at de startet å bruke programmet. Undersøkelser viser blant annet at ved enkelte skoler er det mer enn 50 prosents nedgang i antall elever som oppgir at de trives veldig dårlig eller dårlig i friminuttene. Det er også en signifikant nedgang i antallet elever som svarer at de har ingen kompiser på skolen. Vi jobber kontinuerlig med måling og måleverktøy for å dokumentere effekt og jobbe enda mer målrettet, forteller Kjartan Eide.


Skoleoversikt

Se oversikten over Trivselsleder sine 1.000 skoler i Norden her: http://www.trivselsleder.no/no/OM-PROGRAMMET/skoleoversikt/Om Trivselsleder

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen, og brukes av flere enn 1.000 skoler i Skandinavia. Programmet brukes i alle fylker i Norge; både barne- og ungdomsskoler, og støttes av blant annet Kronprinsparets Fond og FERD SE.

Trivselslederprogrammet skal…

-  Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene

-  Bygge vennskap

-  Hindre konflikter

-  Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever


For ytterligere informasjon:

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. De siste årene har Fondet samarbeidet med Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe.