Justis- og politidepartementet

24 nye eksperter på barnebortføring

Pressemelding   •   jan 20, 2010 11:51 CET

Justisdepartementet sørger nå for at det blir lettere for foreldre over hele landet å finne frem til kompetente advokater som kan håndtere saker om barnebortføring.

-Vi arbeider uttrettelig med å forbedre innsatsen på alle fronter ved forebygging og håndtering av barnebortføringssaker. Vår nye liste med advokater som er valgt ut som kompetente til å håndtere saker om barnebortføring, er et viktig bidrag for å gi mulighet til raskere løsning av slike vanskelige saker, sier justisminister Knut Storberget.

På bakgrunn av søknad og kursing, har departementet valgt ut 24 advokater fra hele landet som presenteres på en liste over advokater med særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

Listen ligger på www.barnebortføring.no med en oversikt over den enkelte advokats spesialkompetanse, for eksempel språkkunnskaper. Denne oversikten vil gjøre det lettere for foreldre å finne en kompetent advokat. Listen vil også bli formidlet til de som henvender seg til norske myndigheter på bakgrunn av en barnebortføring til Norge.

Det første av flere kurs for advokater som ønsker spesialkompetanse på saker om barnebortføring, ble gjennomført i regi av Justisdepartementet før jul. Kvalifisering av advokater gjennom kursing og etablering av en advokatliste er bare ett av en rekke tiltak departementet har igangsatt for å sikre en raskere løsning av disse sakene.

Høsten 2007 ble det blant annet oppnevnt to kontaktdommere og en kontaktperson i påtalemyndigheten som skal bistå med veiledning til berørte parter i håndteringen av barnebortføringssaker ved domstolene, politi- og påtalemyndigheten. Behandlingen av søknader om rettshjelp er samlet hos fylkesmannen i Oslo og Akershus for å sikre likebehandling og kompetanse og bidra til at også disse sakene behandles raskere og bedre enn tidligere.