Norsk kulturråd

25,35 millioner til fri scenekunst

Pressemelding   •   des 15, 2009 14:53 CET

Norsk kulturråd har delt ut 25,35 millioner til fri scenekunst. I alt 43 kunstnere eller grupper er tildelt støtte i årets siste tildelingsrunde. Tre kunstnere eller kompanier mottar flerårig støtte.
-Spydspissprosjekter preger årets siste tildeling av prosjekttilskudd fra støtteordningene fri scenekunst – dans og teater, sier scenekunstkonsulent Melanie Fieldseth.

Både prosjekter med høy grad av kunstnerisk utforskning og prosjekter som springer ut av samfunnskritisk engasjement er blant tilskuddsmottakere.

-Denne tildelingsrunden viser et stort utrrykksmangfold, der vi ser tydelige kunstneriske stemmer innenfor sjangerne, sier Kulturrådsmedlem og leder for Faglig utvalg for scenekunst, Asta Busingye Lydersen.

Flerårig tilskudd til Winter Guests ved Alan Lucien Øyen
For første gang er en kunstner bevilget flerårig tilskudd over fri scenekunstens to støtteordninger. Koreograf/scenekunstner Alan Lucien Øyen og hans kompani Winter Guests mottar en betydelig bevilgning over avsetningen for fri scenekunst – teater og dans, til sammen kr 5, 38 mill. Solid kompositorisk og koreografisk håndverk kjennetegner prosjektene, samtidig som teateruttrykk, danseuttrykk og konseptbasert performance er gjenstand for utforskning gjennom fire produksjoner. Tematisk representerer prosjektene stor spennvidde i Øyens interesser; fra å undersøke bevegelse og abstraksjon til å berøre tema som barn og seksualitet, og kritikk og selvforakt i samfunnet. Prosjektsøknaden viser stort kunstnerisk potensial og fremhever Øyens nysgjerrighet som kunstner og ambisjoner om å utforske scenekunsten på tvers av uttrykksformer.

Dans og scenetekst – Toyboys og Melodi Grand Prix
Øyen er en av flere koreografer som konsekvent og nyansert arbeider med tekst i rammen av et koreografisk verk. Toyboys ved Ulf Nilseng og Terje Tjøme Mossige er et annet eksempel. Nilseng og Mossige fortsetter å rette søkelys på identitet og det ”skeive” i Intet er nytt under solen (kr 1 000 000), der de i samarbeid med forfatter Dag Johan Haugerud tar for seg Melodi Grand Prix, ”glam”, ”camp” og ”kitsch”. Prosjektet kjennetegnes av Toyboys tydelige signatur og utforskende arbeidsprosess med fysisk, musikalsk og tekstlig materiale.

Integrering av musikk- og teateruttrykk
Med prosjektene Istialia , Bios og Unntak og regel (kr 1 420 000 fri scenekunst og kr 230 000 musikk) forsker Fabula Rasa ved Nina Ossavy og Marius Kolbenstvedt videre i integreringen av scenisk, musikalsk og filmisk uttrykk. Samarbeidet med profilerte musikere som vokalensemblet Nordic Voices og videokunstner Boya Bøckman gir prosjektene et tverrkunstnerisk særpreg.

Kritisk kunst
Kunstens mulighet til å si noe om eller innvirke i samfunnet er gjenstand for kritisk refleksjon i prosjektene til Teaterfabrikken ved Janne Wettre og Ellen Zahl Jonassen, og Creative Intelligence Agency ved Morten Traavik. Teaterfabrikkens Speil (kr 230 000 fri scenekunst og kr 100 000 Kunstløftet) belyser overgrep og ungdommers selvbilde i forbindelse med egen seksualitet, på bakgrunn av ”sedelighetssakene” i Kautokeino. Morten Traavik fortsetter sitt arbeid med kunstneriske intervensjoner i samfunnets smertepunkter i videreføringen av prosjektet Pimp My Aid Worker (kr 500 000). I Discocracy North Korea og Barneregjeringen (kr 2 000 000) setter Traavik sitt eget virke i perspektiv ved å undersøke kunstneriske og politiske handlingsrom.

Damini House of Culture henter frem det kritiske potensialet i det indiske eposet Mahabharata , i ”In Tears of Gandhari – del 2 av Mahabharata prosjekt” (kr 350 000). Prosjektet problematiserer krigsføring, tap og sorg i et utfordrende samspill mellom samtidsdans og tradisjonelle indiske danseformer og indisk figurteater. Prosjektet representerer en spennende kunstnerisk utvikling for aktørene tilknyttet Damini House of Culture.

Oversikt over tildelinger
Vedlagt ligger tilskuddsliste og faktaark om fri scenekunst.

Kontaktperson i Norsk kulturråd:
Scenekunstkonsulent Melanie Fieldseth, tlf: 22 47 83 38, melanie.fieldseth@kulturrad.no
Informasjonssjef Janne Stang Dahl, tlf 22 47 83 51, janne.stang.dahl@kulturrad.no


Regionale pressemeldinger
Teater NOR – Nordland
Teater NOR tar opp det de betegner som samfunnets manglende evne til å reflektere over en akselererende menneskeskapt iscenesettelse av jordens undergang. Alt flyter (kr 900 000) bruker vann til å skape poetiske og retoriske innganger til klimakrisen.

Haugen produksjoner - Troms
Haugen produksjoners Den lille sjelen og sola (kr 300 000) er en humoristisk og undrende danseforestilling for et yngre publikum. Anne Katrine Haugen, Maja Bohne Johnsen og Liv Hanne Haugen ønsker å bruke humor og et abstrakt uttrykk til å skape et rom for refleksjon over store og eksistensielle tema i samarbeid med musikeren Anneli Drecker. Produksjonen har premiere på Festspillene i Nord-Norge, juni 2010.

Teaterfabrikken – Finnmark
Teaterfabrikkens Speil (kr 230 000 fri scenekunst og kr 100 000 Kunstløftet) belyser overgrep og ungdommers selvbilde i forbindelse med egen seksualitet, på bakgrunn av ”sedelighetssakene” i Kautokeino.)

Teater Fusentast – Sør-Trøndelag
Teater Fusentasts lange erfaring med både eldre og nyere tiders figurteater- og projiseringsteknikker preger prosjektet Den store finalen – eller hvordan overleve Dømmedagen ( kr 520 000). Jubileumsforestillingen til Teater Fusentast er et skråblikk på fanatisme og fundamentalisme i samfunnet med utgangspunkt i Belcampos novelle.

Jørn Hilme-stemnet – Oppland
Jørn Hilme-stemnet er blitt en aktuell arena for utforskning av folkedans i møte med samtidsorienterte musikk- og danseuttrykk. I Villemann og Magnhild/Runartomma med dans (kr 100 000) bruker Silje Onstad Hålien og Sigbjørn Rua uttrykk fra folkedans og moderne dans for å tolke middelaldersballaden Villemann og Magnhild. Musikken er ved komponist Øyonn Groven Myhren. Groven Myhrens bestillingsverk Runartromma fremføres av slagverkensemblet SISU. Produksjonen har premiere under Jørn Hilme-stemnet i 2010.

Turnékompaniet – Hedmark
Turnékompaniets Ambassadøren – verden går under, jeg prøver å gjøre noe med det, men føler meg litt teit (kr 200 000) tar utgangspunkt i lokalpolitikken og demonstrasjoner mot firefeltsutbygging av E6. Forestillingen tematiserer Anders Kippersunds erfaring med å sette hans gode rykte som regional ambassadør på spill ved å ta stilling i saken og lenke seg fast sammen med andre demonstranter. Prosjektet spør om kunst og kunstnere kan ha en reell innvirkning i politiske prosesser og hva det vil si å være en representant for noe utover seg selv.

Winter Guests/ Alan Lucien Øyen – Hordaland
For første gang er en kunstner bevilget flerårig tilskudd over fri scenekunstens to støtteordninger. Koreograf/scenekunstner Alan Lucien Øyen og hans kompani Winter Guests mottar en betydelig bevilgning over avsetningen for fri scenekunst – teater og dans, til sammen kr 5, 38 mill. Solid kompositorisk og koreografisk håndverk kjennetegner prosjektene, samtidig som teateruttrykk, danseuttrykk og konseptbasert performance er gjenstand for utforskning gjennom fire produksjoner. Tematisk representerer prosjektene stor spennvidde i Øyens interesser; fra å undersøke bevegelse og abstraksjon til å berøre tema som barn og seksualitet, og kritikk og selvforakt i samfunnet. Prosjektsøknaden viser stort kunstnerisk potensial og fremhever Øyens nysgjerrighet som kunstner og ambisjoner om å utforske scenekunsten på tvers av uttrykksformer.