FN-sambandet

25 år siden ozonlaget ble reddet

Pressemelding   •   sep 14, 2012 10:14 CEST

Det har blitt kalt den viktigste miljøavtalen noensinne. Søndag 16. september er det 25 år siden verdens ledere reddet ozonlaget.

Montreal-protokollen er verden over kjent som en av de mest effektive miljøavtalene som noen gang er forhandlet fram.

-   Montreal-protkollen er et eksempel på at verdens land kan bli enige om de aller største miljøutfordringene, sier Torbjørn Urfjell, kommunikasjonssjef i FN-sambandet.

Der utslipp av såkalt klorfluorkarbon (KFK) og freon-gasser på 1970- og 1980-talelt truet med å bryte ned hele ozonlaget, er utslippene av disse gassene nå redusert til nesten null. Konsekvensen er at ozonlaget, som lenge så ut til å bli ødelagt, nå er i ferd med å bli reparert.

-       Vi løste utfordingen med ozonlaget, da vet vi at det er mulig for verdens nasjoner også å løse klimautfordringen med CO2-utslipp, sier Urfjell.

USA var et av landene som først tok trusselen på alvor, og innførte et forbud mot KFK, blant annet i spraybokser. Men i Europa gikk det saktere. Store produsenter av KFK og freon i England, Frankrike og Tyskland var mot et forbud. De mente hele teorien om at KFK-gassen ødela ozonlaget var sprøyt.

I 1985 møttes 20 land, inkludert de største produsentlandene, i Wien for å diskutere hva man skulle gjøre. Resultatet ble Wien-konvensjonen, som etablerte et rammeverk, og en enighet om at noe måtte gjøres.

Men det var to år seinere det store gjennombruddet kom: 16. september 1987 undertegnet en rekke statsledere den såkalte Montreal-protokollen. Der ble man enige om å kutte både produksjon og forbruk av ozonødeleggende stoffer med 50 prosent innen en gitt tidsfrist. 

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN - som jobber med å spre informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål i Norge.