Samferdselsdepartementet

263 millioner kroner til forskning for mer miljøvennlig, sikker og effektiv samferdsel

Pressemelding   •   des 22, 2009 09:18 CET

- Nye tekniske løsninger og kunnskap om hvordan vi kan organisere samferdselssektoren bedre, er avgjørende for å få til en mer miljøvennlig, sikker og effektiv transport. Derfor øker vi forskningsinnsatsen på Samferdselsdepartementets budsjett med 10 prosent til 263 millioner kroner for 2010, sier statssekretær Erik Lahnstein.

Økningen går særlig til forskingsprosjekter for å redusere klimaskadelige utslippene fra transportsektoren.

- Vi øker bevilgningene til tiltak og prosjekt for å utvikle klimavennlige transportløsninger, blant annet bruk av andre generasjons biodrivstoff og hydrogendrevne biler. Det blir også en styrking av forskning og utvikling som er rettet mot smartere og grønnere godstransport. Budsjettforslaget gjør det også mulig å styrke forskning for å få fram mer kunnskap om klimaendringene og hvilke konsekvenser slike endringer kan få for utbygging, drift og vedlikehold av transportnettet framover, sier Lahnstein.

- Vi har også store forventninger til prosjektet TEMPO, som gjennomføres av Transportøkonomisk institutt og CICERO. I dette prosjektet ser man blant annet på hvilke kombinasjoner av miljøtiltak som er mest effektive innen transportsektoren.

Programmet RENERGI får totalt 58,6 millioner kroner, SMARTRANS 27,3 millioner kroner og NORKLIMA 3,3 millioner kroner. Bevilgningene til Transnova-prosjektet på 42 millioner kroner vil gjøre det mulig å videreføre det konkrete arbeidet med å utprøve og ta i bruk nye og miljøvennlige løsninger og teknologi i transportsektoren.

Innenfor bevilgningene til forskning og utvikling over budsjettet til Samferdselsdepartementet, er det også for 2010 satt av 7 millioner kroner til det nye forskningsprogrammet RISIT, som skal videreføre forskning om trygghet og risiko i transportsektoren. Innenfor forskning knyttet til elektronisk kommunikasjon er det satt av 67,3 millioner kroner til programmet VERDIKT og 16 millioner kroner til SIMULA-programmet.

Mer om forskningsprogrammer, -prosjekert og -rapporter; se nettsidene til Samferdselsdepartementet:

• Transportforskning – Forskningsrådet
• Program for overordnet transportforskning (POT)


Transnova (Prosjekt for å fremme en utvikling med reduksjon av klimagass fra transportsektoren. Teknologiavdelingen, Statens vegvesen, Trondheim, driver prosjektet):

• Transnova.no