Nordens velferdssenter

3:e december är Internationella Funktionshindersdagen!

Pressemelding   •   des 03, 2013 15:41 CET

I de nordiska länderna finns fem miljoner medborgare som har någon typ av funktionsnedsättning. Idag firas Internationella funktionshindersdagen och länderna uppmärksammar denna på olika sätt.

Se gärna vår film om vad som händer inom det nordiska samarbetet på funktionshindersområdet just nu: http://www.youtube.com/watch?v=sC06hc9SvdM&feature=youtu.be

Inom det nordiska regeringssamarbetet finns en lång tradition av att arbeta tillsammans för en ökad inkludering av personer med funktionsnedsättningar i samhället. Nordens Välfärdscenter har en rad uppdrag på området från Nordiska ministerrådet. Ett aktuellt uppdrag är att utveckla ett förslag till handlingsplan för funktionshindersområdet. Förslaget ska lämnas till Nordiska ministerrådet i april 2014.

I slutet av november arrangerades konferensen Funktionshinderspolitik i Norden. Vid konferensen presenterades en rapport och avslutade ett projekt med samma namn. Under samma vecka startade en ny verksamhet upp då Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder hade sitt första möte.


Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.