Enova

34,5 millioner til ny type vindturbin med stort potensial

Pressemelding   •   nov 04, 2010 09:04 CET

Tidligere ScanWind-direktør Torolf Pettersen har i samarbeid med Siemens Large Drives etablert et teknologisamarbeid for utvikling av en ny type vindturbin som skal bygges og testes ut i Midt-Norge. Enova bevilger 32,8 millioner i investeringsstøtte til demonstrasjons-prosjektet, mens Innovasjon Norge bidrar med 1,7 millioner i støtte til videre utvikling.

- Dette er et spennende prosjekt der norsk kompetanse i samarbeid med internasjonale underleverandører skal demonstrere et innovativt vindkraftdesign rettet mot ytterligere kostnadsreduksjon for vindkraft, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Vindturbinen skal prøves ut på Valsneset testsenter i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag. Det er utbyggingsselskapet Blaaster Valsneset AS som står bak satsingen.

I samarbeid med Siemens LD, har Blaaster utviklet et nytt turbinkonsept i form av en direktedrevet, girløs vindturbin, der fleksibilitet står i fokus. Turbinen har en ny type kraftelektronikk som skal bidra til reduserte kostnader, og turbinen kan installeres både på land og offshore.

- Vi er glade for tildelingen fra Enova og jobber nå for å ferdigstille finansieringsløsningen for prosjektet, sier adm. direktør Torolf Pettersen i Blaaster Valsneset AS.

Innovasjon Norge ser positivt på konseptet.
- Dette er neste generasjons store vindmøller som vil gi mer strøm for mindre penger. Det betyr økt konkurransedyktighet ute i verden, noe som gir nye muligheter for norsk industri, sier Vigdis Arsvik, direktør for Innovasjon Norge i Sør Trøndelag.

For ytterligere informasjon:

Seniorrådgiver Kjell Olav Skjølsvik, Enova SF, Tel. + 47 48 04 04 79
Administrerende direktør Torolf Pettersen, Blaaster Valsneset AS, Tel. +47 950 54 658
Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern, Innovasjon Norge, Tel +47 915 14 999

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003