Aker Solutions ASA

4. kvartal 2009: Solid kontantstrømDrift

Pressemelding   •   feb 17, 2010 09:41 CET

·      Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner for kvartalet og 4,2 milliarder kroner for året

·      Netto kortsiktige operasjonelle eiendeler på negative 463 millioner kroner

·      Netto rentebærende gjeld redusert til 3,7 milliarder kroner

·      EBITDA på 1 044 millioner kroner i fjerde kvartal

·      Foreslått kontantutbytte på 2,60 kroner per aksjeOrdre

·      Ordreinngang på 12,1 milliarder kroner

·      TransCanada - kraftutbyggingsprosjekt på 2,2 milliarder kroner vunnet

·      MMO-kontrakter for 1,2 milliarder kroner annonsert i kvartalet

·      Ordrereserve med god kvalitet på 56,3 milliarder kronerFullstendig rapport og presentasjon på engelsk, samt norsk sammendrag av rapporten kan lastes ned under og på www.akersolutions.com og www.newsweb.no


SLUTTFor mer informasjon, kontakt:

Investor relations: Lasse Torkildsen, SVP Investor Relations, Aker Solutions.
Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 911 37 194

Media: Jannik Lindbæk jr., SVP Corporate Communications, Aker Solutions. Tel:
+47 67 51 30 36, Mob: +47 977 55 622

Karriere: www.akersolutions.com/Internet/CareerCentre


Aker Solutions ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Solutions»), en ledende global leverandør av ingeniørtjenester og fabrikasjon, teknologiprodukter og totalløsninger. Virksomheten i Aker Solutions omfatter en rekke bransjer, inkludert olje- og gassproduksjon, raffinering, kjemiindustri, gruveindustri, metallforedling og kraft. Virksomhetene i konsernet benytter Aker Solutions som et felles varemerke.

Aker Solutions har en samlet årsomsetning på omlag 54 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka 22 000 ansatte i rundt 30 land.

Aker Solutions inngår i Aker www.akerasa.com, en gruppe selskaper som har fokus på energi, maritim industri og marine ressurser. Alle Aker-selskapene deler et felles verdigrunnlag og har lange tradisjoner for industriell utvikling. Som en industriell eier som kontrollerer 40,27 prosent av
aksjene i Aker Solutions gjennom Aker Holding AS, tar Aker ASA en aktiv rolle i utviklingen av Aker Solutions. Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer http://www.akerkvaerner.com/Internet/AboutUs/LegalStatements/TermsOfUse/Disclaimerpressreleases.htm, vennligst se våre web-sider www.akersolutions.com

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)


[HUG#1385132]


4th quarter results 2009 Presentation : http://
4th quarter results 2009 Report: http://
4 kvartal 2009 norsk sammendrag: http://

Source: Millistream / Hug