Enova

40,7 Enova-millioner til utvidelse av fjernvarmenett

Pressemelding   •   feb 01, 2010 14:27 CET

Enova gir drøyt 40,7 millioner kroner i støtte utvidelse av fjernvarmenettet fem ulike steder i Norge. I sum vil prosjektene kunne spare miljøet for utslipp av 18 200 tonn CO2 per år. Totalt er det åtte ulike prosjekt som får tilsagn som støtte til utvidelse av fjernvarmenettet. Enova har vurdert prosjektene ut fra kriteriene om høy leveringskapasitet per krone. 
- Enova har stort fokus på utviklingen av fjernvarme i Norge. Fortsatt er det slik at mange bygg har olje som oppvarmingskilde. Utbygging og videreutvikling av fjernvarme basert på fornybare energikilder er et viktig bidrag til å få ned CO2-utslippene. Samtidig styrkes også forsyningssikkerheten for energi, sier Helle Grønli områdeleder for varme i Enova. 
Enova har til nå støttet utbygging av fjernvarme i 19 av de 20 største byene i Norge. - Videreutvikling av eksisterende fjernvarmeanlegg vil være en sentral oppgave for Enova. Samtidig ser vi at utvidelse av nettet i de største befolkingssentrene i noen tilfeller er lønnsomt selv uten støtte fra Enova, sier Helle Grønli. 
De siste åtte årene har Enova støttet fornybar varme med 2,6 milliarder kroner. Dette er tilskudd som i sin tur vil utløse investeringer tilsvarende 13,2 milliarder kroner og 5,2 TWh fornybar varme. 
Oversikt over prosjektene som får støtte ligger vedlagt.For mer informasjon, kontakt: 
Helle Grønli, områdeleder varme Enova: 474 14 407
Arne Morten Lundhaug Johnsen, senior kommunikasjonsrådgiver Enova: 916 85 896

Informasjonen er sendt gjennom Cision http://www.cisionwire.nohttp://www.cisionwire.no/enova-sf/40-7-enova-millioner-til-utvidelse-av-fjernvarmenett-Nedenstående filer kan lastes ned:
Oversikt over prosjektene som får støtte fra Enova