Kulturdepartementet Norge

40 millioner til kulturskoler og kulturtiltak

Pressemelding   •   nov 15, 2010 17:16 CET

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kulturminister Anniken Huitfeldt er pådrivere for at flere skal få et tilbud om kulturskole og at kvaliteten i kulturskolen skal videreutvikles. Kulturskoler, kommuner og kulturaktører har søkt om penger til lokale prosjekter og fått tilslag på til sammen 40 millioner kroner.

– Over 400 søknader fra hele landet tyder på stor interesse for lokalt forankret kultur, for og med barn og unge, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen

– Den store interessen er gledelig. Fordelingen av midler er bredt anlagt og kommuner fra alle landets fylker er representert, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Midlene skal benyttes til modellforsøk der kommuner, organisasjoner og institusjoner går sammen for å legge til rette for et mangfoldig kulturskoletilbud og til utvikling av ulike prosjekter.

– De fleste søknadene handler om samarbeidet mellom kulturskoler og SFO. Det vil bidra til en mer variert og spennende skolefritid”, sier Halvorsen.

Utdanningsdirektoratet har også valgt ut noen prosjekter som man mener vil kunne ha nasjonal overføringsverdi. Det er lagt vekt på å kunne utvikle modeller for både små og store kommuner.  Eksempler på slike er:

  • Internasjonalt kultur- og ressurssenter i samarbeid med asylmottak, voksenopplæring, skoler, barnehager og frivillige organisasjoner med målsetting å utvikle nye undervisningstilbud og tilpassede aktivitetsarenaer noe som vil gi et utvidet tilbud til flere og flerkulturelt aspekt.
  • Samarbeidsprosjekter mellom kulturskoler og SFO/skoler innen visuell kunst, musikk, teater og dans.
  • Samarbeid mellom kulturskole og blant annet Den norske filmskolen med målsetting arbeid med film fra idé til filmproduksjon for kulturskoleelever innen musikk, dans, drama og visuelle kunstfag.
  • Spesielt tilrettelagte tilbud for barn og unge med psykiske problemer, ved bruk av kunst- og uttrykksterapi som metode innenfor visuell kunst, særlig animasjon.

Her finner du oversikten over hvilke skoler og tiltak som blir tildelt midler