Helse- og omsorgsdepartementet

407 millioner kroner til kommunalt rusarbeid

Pressemelding   •   jun 10, 2011 12:12 CEST

Før sommeren får om lag 300 kommuner 407 millioner kroner til rusarbeid. – Satsingen på kommunalt rusarbeid skal bidra til å styrke tilbudet til mennesker med rusmiddelproblemer, enten det dreier seg om oppfølging etter spesialisert behandling eller ved løslatelse fra fengsel, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

Regjeringen øker satsingen på kommunalt rusarbeid med 70 millioner kroner fra 2010. Nå deles totalt 407 millioner kroner ut til rundt 300 kommuner. Satsingen er en del av regjeringens opptrappingsplan på rusfeltet, med en total satsing på over 1 milliard kroner.

– Tilskuddet skal bidra til å øke behandlingskapasiteten. I tillegg må dette ses i sammenheng med tiltak for å styrke kompetansen og kvaliteten i behandlingen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, og fortsetter:

– Det er svært gledelig at 50 nye kommuner omfattes av ordningen i 2011 sammenlignet med 2010. Kommunene mottar tilskudd som blant annet skal styrke tidlig innsats overfor unge i risiko.

Tilskudd til det kommunale rusarbeidet bidrar og til oppfølging av brukere etter behandling i spesialisthelsetjenesten, booppfølgingstjenester, aktivitets- og arbeidstiltak, tiltak for fritid med bistand, lavterskel helsetiltak, tannhelsetjeneste og helsestasjonstiltak.

Tiltakene støtter opp om samhandlingsreformens grep for å styrke forebygging og helhetlige og sammenhengende tjenester for pasientene.

Nærmere informasjon om tilskuddsordningen finnes på Helsedirektoratets hjemmesider, www.helsedirektoratet.no.

For informasjon om fordelingen av tilskudd til de enkelte kommuner, se Fylkesmannen i det aktuelle fylke, www.fylkesmannen.no.