Nyhetstips

5 000 000 personer har muligheten til å bli mer datakyndig gjennom ECDL Foundation og Datakortet a.s sin støtte til Digital Agenda.

Pressemelding   •   okt 12, 2010 09:32 CEST

ECDL Foundation lanserer en kampanje med Datakortet a.s som norsk deltaker for å bidra til oppmerksomheten rundt EU kommisjonens Digital Agenda for Europa, og gi støtte til Agendaens høye mål. ECDL Foundation og Datakortet a.s ønsker EU kommisjonens "Digital Agenda for Europa" velkommen som et nødvendig initiativ i rett tid for å fremme økonomisk vekst og for å forbedre sosiale kår gjennom å forme et mer konkurransedyktig, inkluderende og digitalt strømlinjeformet Europa.

Som Digital Agenda ganske riktig påpeker, så spiller forbedrede digitale ferdigheter og utvikling av IKT-kunnskaper en viktig rolle for å bedre norsk økonomi, bidra til framvekst av en innovativ arbeidsstyrke og minske det digitale skillet i befolkningen. Dersom man skal lykkes med en politikk med smart, bærekraftig og inkluderende vekst må forbedrede digitale ferdigheter og utvikling av IKT-kunnskaper være en fullstendig integrert del.

Som ledende organ på sertifisering av digitale ferdigheter har ECDL Foundation, Datakortet a.s og nettverket av felleseuropeiske operatører bekreftet sitt engasjement for å nå målene til den Digitale Agenda og har lovt å støtte gjennomføringen av disse.

På et europeisk nivå engasjerer vi oss i å:

• Arbeide for at 5 000 000 europeere skal få muligheten til å tilegne seg digitale ferdigheter og kompetanse.
• Redusere med 3 % dagens antall på 150 millioner mennesker som ikke har tilstrekkelig ferdigheter til å gjøre bruk av Internett. Fremme morgendagens e-Borgeres bruk av offentlige tjenester på Internett og gjøre dem kjent med fordelene av e-handel.
• Fremme programmer for utvikling av digitale ferdigheter på alle nivå i utdanningssystemet i Europa for å forsterke og modernisere utdanningssystemene, og samtidig sørge for å gi dagens ungdom de ferdigheter som er nødvendige for mobilitet i morgendagens arbeidsmarked.
• Gjennomføre tiltak for å sikre at svakere stilte grupper som arbeidsledige, eldre, funksjonshemmede og de bosatt i grisgrendte strøk blir i stand til å delta i informasjonssamfunnet.
• Bidra sammen med medlemsstatene i EU i utviklingen av en langsiktig politikk for digitale ferdigheter, i det man bruker sertifisering som et målbart resultat på avkastningen på investert kapital i digitale ferdighetsprogrammer.
• Bidra til at IKT ferdigheter inkluderes i nasjonal utdanningspolitikk.

ECDL Foundation har nylig lansert en omfattende kampanje utformet for å heve profilen til Digital Agenda. ECDL-F stiller med sin betydelige ekspertise og sitt vidtrekkende nettverk av felleseuropeiske operatører for å sikre at man lykkes med gjennomføringen av ECDL Foundations engasjement, som igjen støtter opp under målsettingene til Digital Agenda.

Datakortet a.s er nasjonal operatør for ECDL Foundation i Norge og støtter målsettingene i Digital Agenda og de spesifikke målene som ECDL Foundation har satt.

Om Datakortet a.s
Datakortet (European Computer Driving Licence) er den ledende internasjonale sertifiseringen som dokumenterer innehaverens IKT kompetanse innen syv områder:

Grunnleggende IT-forståelse
Bruk av datamaskin og operativsystem
Tekstbehandling
Regneark
Database
Presentasjon
Internett og e-post

Datakortet har også tester på ekspertnivå i tekstbehandling, regneark, database og presentasjon. I tillegg finnes det kartleggingstester innen alle Datakortmodulene, eBorger tester, Datakortet Helse og Datakortet Sikkerhet. Datakortet kan tas ved et av rundt 250 autoriserte testsentre i Norge.
For mer informasjon se: www.datakortet.no

Om ECDL Foundation
ECDL Foundation er den internasjonale overbygningen for ECDL/ICDL*, som er den ledende internasjonale sertifiseringsordningen for PC ferdigheter.
ECDL Foundations oppgave er å legge til rette for kvalifisert bruk av IKT som gjør enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet dyktige. Dette gjøres gjennom å utvikle, tilby og levere sertifiseringsprogram av høy kvalitet verden over. I 148 land, på 41 språk, med et nettverk på mer enn 24 000 testsentre har mer enn 10 millioner kandidater verden over deltatt i forskjellige sertifiseringsprogram. Med dette har ECDL Foundation satt en verdensomspennende standard for sertifisering av sluttbrukere på PC ferdigheter.

*European Computer Driving License / International Computer Driving License, i Norge kjent som Datakortet.

Kontaktdetaljer:
Datakortet a.s, 9917 Kirkenes:
Bernt Nilsen, adm. dir.
e-post: bernt.nilsen@datakortet.no
tel. 78 97 35 00
mob. 901 03 456