Norsk kulturråd

5,1 millioner til rytmisk musikk

Pressemelding   •   des 17, 2009 08:48 CET

Norsk Kulturråd har fordelt til sammen 5,1 millioner til musikere og arrangører innen det rytmiske feltet.
Kulturrådet har i årets siste tildelingsrunde behandlet 95 søknader med en samlet søknadssum på 11 millioner kroner. Det ble bevilget 5,1 millioner kroner (kr 2 389 500 fra musikerordningen og kr 2 760 000 fra arrangørordningen).
Budsjettrammen i 2009 er 10 millioner for hver av ordningene, og de til sammen 20 millioner kronene er i 2009 bevilget til 414 ulike rytmiske musikktiltak. I denne tildelingsrunden er det også bevilget kr 110 000 fra mangfoldsmidlene for 2009 til 2 prosjekter. Det er i tillegg gitt tilsagn om 2,3 millioner kroner fra neste års avsetning til 25 ulike tiltak.
Budsjettrammen for 2010 er økt til 24 millioner kroner (12 millioner for hver av ordningene).
Begrepet rytmisk musikk er gitt en vid definisjon, og favner pop, rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk samt alle undersjangre og blues og visesang.

Musikerstøtten
Kulturrådet har i denne omgang valgt å støtte flere band, artister og ensemblers virksomhet i 2010. Dette gjelder blant annet Serena Maneesh, Atomic, Beady Belle, Gammalgrass, Kobert, Gjermund Larsen trio, Jaga Jazzist, Humcrush og Susanna Wallumrød duo-og trio.

Det er gitt tilskudd til flere turneer i utlandet, med band som Ungdomskulen, I Was A King, Håvard Wiik Trio, Gothminister og Håvard Stubø Quartet. Det er også gitt tilskudd til Norgesturneer, blant annet med Sivert Høyem, Siri Nilsen, Solid! og Monoswezi.

Formålet med ordningen er å styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere gjennom støtte til turnèvirksomhet og konsertproduksjon. I fordelingen av midler har Kulturrådet vektlagt utøverens kunstneriske kvalitet, kontinuitet og virksomhetsnivå, og at utøverne og de ulike rytmiske sjangrene har ulike rammebetingelser for å skape og utøve musikk.

Arrangørstøtten
På arrangørfeltet er bransjefestivalene by:Larm og Folkelarm samt bandkonkurransen Eggstockfestivalen tildelt støtte for 2010.

Kulturrådet har i denne omgang valgt å støtte konsertserier som Bhang Lassies og Oslo Experimental på The Villa, Ira Ira, Dans for Voksne, Folk på Schous og Global Oslo Music i 2010. Flere helårsarrangører er også tildelt støtte til sin konsertvirksomhet i 2010, blant annet Soria Moria Bar & Bistro, Brønnøy Jazzforum og Inderøy Jazzforum.

En søker er tildelt treårig støtte. Tromsø Jazzklubb vil motta til sammen kr 825 000 til sin arrangørvirksomhet i årene 2010-2012 ( kr 250 000 i 2010, kr 275 000 i 2011 og kr 300 000 i 2012).

Formålet med ordningen er å sikre drift og programmering av klubber og scener for rytmisk musikk. Kulturrådet har prioritert arrangører som presenterer artister på et høyt nivå.

Tilskuddsliste arrangørstøtte
Tilskuddsliste musikerstøtte

Kontaktpersoner:
Hilde Sørnæs - rådgiver musikk, tlf 22 47 83 70
Hilde Stenseng – førstekonsulent musikk, tlf 22 47 83 31