Statens landbruksforvaltning, SLF

5 500 søkere ønsker å kjøpe melkekvote fra staten

Pressemelding   •   des 10, 2009 11:28 CET

En foreløpig opptelling hos Statens landbruksforvaltning (SLF) viser at omlag 5 500 har søkt om å kjøpe kvote fra staten.

Innmeldingsfristen var 1. desember 2009 og SLF jobber nå med å registrere innkomne søknader. Grovtellingen viser at det er i underkant av 5 500 søkere som til sammen søker om å kjøpe om lag 175 mill liter kvote. SLF har ca. 13 mill liter til fordeling. I 2008 var det ca. 20 mill liter til fordeling på om lag 6 000 kjøpere.

SLF kommer tilbake med eksakte tall når alle søknadene er registrert og beregninger er foretatt.

Les mer om kjøp av melkekvote