Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

50.000 barneskoleelever har ikke med seg matpakke daglig

Pressemelding   •   sep 05, 2014 09:48 CEST

Stadig færre barn under 11 år spiser matpakke på skolen, viser tall fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Det bekymrer Melk.no, som ber foreldrene ta ansvar og sørge for at de minste etablerer sunne matvaner i tidlig alder.

– Barn er avhengig av å få i seg skikkelig næring i løpet av skoledagen, men hele 50.000 barneskoleelever har ikke med seg matpakke daglig, og går kanskje hele skoledagen uten mat, sier Ida Berg Hauge i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

I henhold til en landsrepresentativ barne- og ungdomsundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI hadde 96 prosent av alle 8-11-åringer i 2004 med seg matpakke på skolen. Nesten 10 år senere ligger tallet på 89 prosent. Videregåendeelever har derimot blitt flinkere til å ta med matpakke, der det har vært en økning fra 37 prosent i 2004 til 53 prosent i 2013.

– Det er bekymringsfullt at så mange barn og unge dropper matpakken. Vi mener at ansvaret ligger hos foreldrene. Nordmenn blir stadig mer opptatt av et sunt kosthold og da kan vi ikke glemme at barna våre skal ha samme mulighetene når de er på skolen, understreker Ida Berg Hauge. 

Matpakkespising henger sammen med alder. Etterhvert som barna blir eldre kutter du ut matpakken.  Kun 67 prosent av ungdomsskoleelevene, og 53 prosent blant de som går på videregående skole, har med seg matpakke daglig, mot 89 prosent av barneskoleelevene.

Foreldrenes utdanningsnivå påvirker

Andel barn som har med seg matpakke henger også sammen med foreldrenes utdanningsnivå. 76 prosent av elever som har foreldre med høyskole- eller universitetsutdanning har med seg matpakke daglig, mens andelen er 65 prosent blant elever som har foreldre med lavere utdanning.

Det er en sammenheng mellom det å være med på skolemelkordningen og det å ha med matpakke daglig. 88 prosent av dem som er med på skolemelkordningen har med matpakke daglig, mot 78 prosent blant dem som ikke er med på skolemelkordningen. Også skolemelkoppslutningen faller med alderen. Omtrent 50 % av elevene i barneskolen er med på skolemelkordningen, men kun 17 % av elevene i ungdomsskolen, viser Barne- og Ungdomsundersøkelsen fra 2013.

-Kombinasjonen av grovt brød og melk er ernæringsmessig god, fordi melk inneholder det korn har lite av, og omvendt. Både melk og brød inneholder proteiner. Brød er i tillegg en god kilde til selen, fiber og vitamin B1, mens melk er en god kilde til kalsium, jod og B-vitaminene B2 og B12, forteller Ida Berg Hauge.

  – Et skikkelig måltid midt på dagen gir et stabilt blodsukker som er viktig for at elevene skal få mer overskudd, bedre humør, bedre konsentrasjon og bedre prestasjonsevne, understreker Berg Hauge.

Verst blant Oslo-elevene

Det er Oslo-elevene som i minst grad har med seg matpakke daglig (62 prosent), mot landsgjennomsnittet på 71 prosent. Nord-Norge er flinkest i landet. Der har 81 % av elevene med seg matpakke daglig.

– Dette kan trolig skyldes at tilbudet av kiosker og butikker i nærheten av skolene er større enn i landet for øvrig. Man må imidlertid spørre seg hva slags kioskmat elevene egentlig velger, påpeker Ida Berg Hauge.

For matpakke-tips fra Melk.no her: http://www.melk.no/matartikler/hva-er-en-god-matpakke/

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er et merkenøytralt kompetansesenter for melk og meieriprodukter. Vi ønsker å bidra til økt bevissthet og kunnskap om kosthold og ernæring, samtidig som vi skal være en inspirasjonskilde til matglede i hverdagen. For mer informasjon, se www.melk.no.