Kabel Norge

50 % vekst i nett-tilkoblet utstyr i norske hjem siste år

Pressemelding   •   mar 20, 2012 10:12 CET

Oslo, 20.03.12: Norske husstander inneholder om lag 9 millioner enheter som bruker nettet, og hele 3 millioner av dem har blitt kjøpt det siste året, viser en undersøkelse fra Kabel Norge.

Kabel Norge har i flere år målt en sterk økning i bredbåndstrafikken og siste år var den på hele 60 prosent. Nå viser ferske tall innhentet av Norstat at økningen i antall enheter som benytter bredbåndsnettene også har eksplodert.

Noen har nesten 20 nett-enheter
Kun en prosent av norske husstander inneholder ikke utstyr som bruker nett, viser den demografisk representative undersøkelsen med 1000 respondenter.

39 prosent oppgir at de har 1 – 2 enheter som bruker nett i husholdningen, 38 prosent at de har 3 – 5 enheter og 17 prosent sier de har 6 – 10 enheter.

- Undersøkelsen viser at det faktisk er hele 88.000 norske husholdninger som har over 11 enheter tilknyttet nettet, og 22.000 av dem har opp mot 20 enheter. Et norsk hjem begynner å nærme seg en liten bedrift i IT-kompleksitet, sier styreleder Øyvind Husby i Kabel Norge.

Ni millioner enheter
Når svarene multipliseres med antallet husstander i Norge viser regnestykket at det er nesten 9 millioner nett-tilkoblede enheter rundt om i de norske hjem. Med en befolkning på 5 millioner betyr det at nordmenn i snitt har nesten 2 nett-tilkoblede enheter hver.

Undersøkelsen viser også at veksten i antall nett-tilkoblede enheter er enorm. 49 prosent oppgir at husstanden har skaffet seg 1 – 2 nye enheter siste år, mens 13 prosent oppgir at de har skaffet seg 3 – 5 nye nett-enheter. Det tilsvarer hele 3 millioner nye enheter siste år.

50 prosent vekst – og bare begynnelsen
Vi ser en vekst i husholdningenes nett-tilkoblede enheter på hele 50 prosent bare det siste året. Dette er voldsomt, og enda et signal på den enormt raske utviklingen vi ser i nordmenns bredbåndsbruk, sier Husby, som tror dette er bare begynnelsen.

- Vi tror svært mye av veksten vi nå ser kommer fra smart-mobiler og nett-tavler samt at brukermønsteret endrer seg mot stadig mer ressurskrevende tjenester som video på nett. Og dette er bare begynnelsen. I årene fremover vil ny forbrukerelektronikk benytte nettet, og folks krav til å kunne se langt bedre kvalitet på nettet (HD og 3D) vil føre til en fortsatt kraftig vekst. Dette føre igjen til behov for nye milliardinvesteringer i nett og infrastruktur samt at nettet i fremtiden må styres smartere enn i dag, avslutter Husby.

Temaet vil bli debattert på Kabel Norge Kongressen 21. og 22. mars.

Kalkyle:
Antall nett-tilkoblede enheter i norske husstander:
(Regnestykket benytter middelverdien i svar-alternativene. Mao ”3 – 5” enheter avrundes til 4)(Regnestykket er basert på SSBs anslag på 2,2 mill. norske husstander. Dette er trolig beskjedent.)

39% av 2,2 mill har 1,5  enheter. Dvs: 858.000 * 1,5 =  1,287 mill
38 % av 2,2 mill har 4   enheter. Dvs:  836.000 * 4 = 3,344 mill.
17 % har 8 enheter. Dvs: 374.000 * 8 = 2,992 mill.
3% har 13 enheter. Dvs: 66.000 * 13=  858.000
1% har 18 enheter. Dvs: 22.000 * 18 = 396.000

 Dette blir totalt:  8.877.000 nett-enheter i norske hjem.

Vekst i antall enheter siste år:
49 % av 2,2 mill. har kjøpt 1,5 enheter. Dvs: 1,078 mill. * 1,5 = 1.617.000
13 % har kjøpt 4 enheter. Dvs: 286.000 * 4 = 1.144.000 
1% har kjøpt 6 – 10 enheter. Dvs: 22.000 * 8 = 176.000 

Dette blir totalt: en vekst siste år på 2.937.000 enheter.
En vekst på 937.000 enheter siste år opp til 8.877.000 enheter mars 2012 innebærer en vekst på 49,4 % siste år.

Kontaktinformasjon:
Øyvind Husby, styreleder Kabel Norge, mobil +47 934 44 140