Digitalradio Norge AS

​6 av 10 husstander har DAB-radio

Press Release   •   Jan 21, 2016 09:00 CET

Norske husstander er i ferd med å gjøre et digitalt radioskifte. 60 prosent av norske husstander har nå minst en DAB-radio, i følge en ny måling. Nå er det om lag 2,8 millioner DAB-radioer i Norge.

Flere og flere tar i bruk DAB-radioer hjemme og på tre år har et stort antall nordmenn tatt i bruk digitale radioapparater.Ved utgangen av 2015 var det om lag 2,8 millioner DAB-radioer i Norge. For tre år siden var tilsvarende andel omlag 0,8 millioner DAB-radioer. Tallene fremkommer av Digitalradioundersøkelsen, som gjennomføres av TNS Gallup

- Dette er en sterk indikasjon på at vi ser en digital transformasjon i radiovanene. DAB-radioer er i ferd med å bli vanlig i de tusen hjem og vi opplever i praksis et glidende skifte i bruksvaner. Flertallet i undersøkelsen oppgir at god lyd og flere kanaler er det de setter mest pris på ved DAB-radio, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

26 prosent av lytterne har DAB-radio i bilen, i følge undersøkelsen, som er gjennomført i fjerde kvartal 2016, frem til jul. Alle biler kan oppgraderes med en DAB-radio eller et DAB-adapter.

Digital lytting står sterkt

DAB, internett og tv skal sammen erstatte nasjonale radiosendinger på FM-båndet.

Digitalradioundersøkelsen viser at radiolytting på digitale plattformer står sterkt i det daglige lyttemønsteret. 57 prosent av lytterne hører daglig på radio digitalt – enten via DAB, nett eller tv.

DAB er den desidert mest brukte av de digitale plattformene og har en jevnt økende lytteroppslutning.

- I følge undersøkelsen er det den eldste delen av befolkningen som hører mest på digital radio, forklarer Torvmark.

God kjennskap til skiftet

Fra 2017 vil DAB-nettet overta som hoveddistribusjon for riksdekkende radio. 86 prosent kjenner til at det skjer en overgang fra FM til digitalradio i Norge. 94 prosent kjenner til at det finnes vanlige DAB-radioer og 82 prosent kjenner til at det finnes DAB-radioløsninger for bil.

- Det følger et stort informasjonsbehov rundt en stor digital omlegging som dette og det er mange som skal ha praktisk informasjon i de to årene som kommer. Derfor er det betryggende å se at det allerede er mange som kjenner til skiftet og apparatene, sier Torvmark.

__________________________________

Om undersøkelsen

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er den offisielle målingen av digital radiolytting. Undersøkelsen gjøres løpende og er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttermålingene for radio.

Bakgrunn

Norsk radio digitaliseres og de neste to årene går landet gjennom et radioskifte fra analog til digital radio. Gjennom 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynner i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.

Digital radio mangedobler det nasjonale kanaltilbudet og gjør radiolytting enklere og fri for skurr. Mer enn 3 millioner nordmenn hører radio hver eneste dag.

Norge er ett av mange land som investerer i DAB-distribusjon. DAB-nettene i Norge har nå like høy befolkningsdekning som analoge nett, det vil i tiden fremover fremdeles pågå justeringer i nettene. Tunneler bygges ut med DAB i løpet av 2016.  

foto: Johhny Syversen

Digitalradio Norge AS skal sikre en smidig overgang fra analog til digital radio i Norge. Selskapet driver nettstedet radio.no og den norske radio-spilleren på internett. Itillegg er Digitalradio Norge innehaver av konsesjoner i riksdekkende og lokale DAB-nett. Selskapet er eiet av NRK og P4-gruppen.