NHO Service

6 av 10 tjener over 375.000,-

Pressemelding   •   feb 04, 2010 15:23 CET

NHO Service offentliggjør i dag statistikk som viser at 6 av 10 sykepleiere rammet av streik har en grunnlønn på over 375.000 kroner i året. Oversikt over samtlige lønninger legges også ut på web.
Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i medieutspill sådd tvil om lønnsstatistikk fra NHO Service. – Det er ingen tvil om tallene, sier Petter Furulund.
NHO Service har innhentet oversikt over lønningene til samtlige 196 sykepleiere i streik.
-  Vi har gjennomgått grunnlønn for alle ansatte. Når det gjelder ansiennitet hos den enkelte vil vi understreke at dette bare er en av faktorene våre bedrifter vektlegger ved lønnsfastsettelse, sier Petter Furulund adm. dir. i NHO Service.

For å gi en bredere forståelse for lønnstatistikken har tabellen under en oversikt over andel sykepleiere og deres lønn gruppert etter ansiennitet.

Ansiennitet
0-4 år                    7 personer dvs. 3,6% tjente fra kr. 310.700 til kr 314.300
4-8 år                    11 personer dvs. 5,6% tjente fra kr. 314.300 til kr.322.800
8-10 år                  58 personer dvs. 29,6% tjente fra kr. 322.800 til kr 375.400
Over 10 år.         119 personer dvs.60,7% tjente fra kr. 375.400 opp til kr  486.900

Første sum i hver kategori er NSF sin minstelønn.
I tillegg til grunnlønn kommer faste personlige tillegg og en rekke godtgjørelser slik at den reelle årslønnen kan være betydelig høyere.

NHO Service har innhentet komplett lønnsstatistikk for 196 sykepleiere fra 10 virksomheter for 2009. Deltid er omregnet til heltid. Overtid er ikke medregnet. Det er heller ikke medregnet helgetillegg, natt-tillegg, skift eller andre tillegg. Sykepleiernes faste lønn er i gjennomsnitt 363.799 kroner. Årslønnen varierer med et unntak fra 311.000 til 486.000 kroner. Unntaket er en årslønn på 304.800 kroner. Dette unntaket er utelatt i tabellen over.
Det høyeste lønnsnivå i kravet fra NSF er kr. 352.500,- for ordinære sykepleiere, og kr. 375.400,- for spesialsykepleiere med minst 10 års ansiennitet.
Oversikt over samtlige lønninger finner du på nhoservice.no

Kontaktperson(er):
Informasjonssjef - Baard  Fiksdal
Telefon:23 08 86 63
Mobil:930 88 777
E-post:baard.fiksdal@nhoservice.no

Lenker
http://www.nhoservice.no