Alfred Berg

6 Lipper Awards for Alfred Berg

Pressemelding   •   feb 22, 2011 16:25 CET

Det nordiske kapitalforvaltningsselskapet Alfred Berg stakk av gårde med hele seks Lipper Awards under utdelingen av den prestisjetunge prisen i London fredag ettermiddag. To av selskapets norske flaggskipfond var blant vinnerne.

Alfred Berg Kapitalforvaltning, som utgjør den norske virksomheten i Alfred Berg, sikret seg to priser; både det lange obligasjonsfondet Alfred Berg Obligasjon 3-5 og det institusjonelle aksjefondet Alfred Berg Norge+ vant i tiårskategorien, den lengste.

- Jeg er særlig stolt av at vi vinner priser innenfor både rente- og aksjeforvaltningen vår. Det viser at vi gjennom årtier har bygget en betydelig know-how innenfor forvaltningsfaget som våre kunder drar nytte av.  Når begge forvaltningsmiljøene våre hadde utskiftninger i forvaltningsteamene i løpet av fjoråret, er jeg ekstra imponert over at våre norske fond presterte så sterkt i året vi har bak oss, sier Helge S. Arnesen, administrerende direktør i Alfred Berg Kapitalforvaltning.

Alfred Berg Obligasjon 3-5: Gjenganger på vinnerlisten
Alfred Berg Obligasjon 3-5 er et såkalt langdurasjonsfond, som betyr at den vektede gjennomsnittstiden til forfall på de underliggende obligasjonene er lang. Fondet er mer sensitivt for renteendringer enn korte rentefond, og denne risikoen gir normalt større svingninger i fondet og høyere avkastning over tid. Fondet har vært en gjenganger på Lippers vinnerliste i de senere år.

- På grunn av rentesensitiviteten er dette fondet det mest avhengige av våre grundige analyser, og de har vært gode i en årrekke. For alle obligasjonsforvaltere handler faget om å styre klar av minene, og vi bruker omfattende analyseverktøy for å avdekke betjeningsevnen hos obligasjonslåntakerne. Dette honoreres fondet for i dag, sier Morten Steinsland, som leder Alfred Bergs norske renteforvaltning.

Alfred Berg Norge+: Flaggskipfondet innfrir
Alfred Berg Norge+ er sammen med Alfred Berg Norge flaggskipene blant de norske aksjefondene. Alfred Berg Norge+ er rettet mot institusjonelle  investorer, mens Alfred Berg Norge er med sin lavere inngangsterskel rettet mot private investorer. Fondene forvaltes tilnærmet identisk.

- Alfred Berg Norge+ er et fond med begrenset mulighet til å avvike fra referanseindeksen. Begrensningene tatt i betraktning, har fondet hatt en fantastisk utvikling det siste tiåret, og det er selvsagt hyggelig at dette anerkjennes gjennom en Lipper Award, sier Leif Eriksrød, leder av Alfred Bergs norske aksjeforvaltning.

To doble i Sverige og Finland
Alfred Berg vant også to priser for sin finske og svenske forvaltning. Det finske suksessfondet Alfred Berg Small Cap Finland B, som investerer i de mindre selskapene på Helsinki-børsen, vant i to ulike kategorier – både på tre og fem års historikk. Også for den svenske forvaltningen fikk ett fond to priser. Länsförsäkringar Fastighetsfond, et eiendomsfond som Alfred Berg forvalter for Länsförsäkringars kunder, vant også både i tre- og femårskategoriene.

Lipper Fund Awards arrangeres av fondsanalyseselskapet Lipper, som er eid av mediekonsernet Thomson Reuters.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Helge S. Arnesen, Administrerende direktør i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Telefon: +47 2200 5140
Email: helge.s.arnesen@alfredberg.com

Thomas Einfeldt, Nordisk kommunikasjonsdirektør
Telefon: +45 3396 1000
Email: thomas.einfeldt@alfredberg.com

Alfred Berg er en nordisk kapitalforvalter med over 160 ansatte, og vi forvalter 16 milliarder euro på vegne av våre kunder. Vi er en del av BNP Paribas Investment Partners, så i tillegg til våre lokale forvaltningstjenester tilbyr vi også et bredt spekter av BNP Paribas Investment Partners fond. BNP Paribas Investment Partners en av Europas ledende kapitalforvaltere, og vår unike produktplattform gir en enkel tilgang til et bredt spekter av kapitalforvaltningsspesialister. Med over 60 kompetente forvaltningsteam i 45 land, tilbyr Partner-nettverket en dedikert ekspertise innen forvaltning og innovative investerings-løsninger. For ytterliggere informasjon besøk vår hjemmeside på www.alfredberg.com