Hæren

6 MRD til Hærens nye kampvogner - En viktig milepæl er passert

Pressemelding   •   feb 27, 2014 07:00 CET

Forrige uke rullet første vogn av den nye typen stormpanservogn CV90 ut fra fabrikklokalene hos BAE Systems/Hägglunds i Sverige. «Dette er en viktig milepæl og symboliserer starten på en omfattende modernisering av Hærens hovedkampsystemer i årene som kommer» sier Generalinspektøren for Hæren, Rune Jakobsen.

Denne forserievognen skal de neste månedene gjennomgå et grundig testprogram. BAE Hägglunds vil med støtte fra Forsvaret Logistikkorganisasjon, verifisere hvorvidt vognen tilfredsstiller kravene som er satt i kontrakten. De første vognene leveres til Hærens våpenskole (HVS) allerede fra 1. kvartal 2015. Dette gjør at Hæren kan starte utdanning av mannskap og teknikere før vognene tas i bruk i manøverbataljonene.

Panserbataljonen er første kampavdeling som mottar de nye vognene fra august 2015, med påfølgende innføring i Telemark bataljon og Ingeniørbataljonen i 2016-2017.

Samtlige 103 vogner Norge har i besittelse, skal oppgraderes og suppleres med 41 nye vogner. Anskaffelsen er beregnet til å koste 6 milliarder kroner.

Anskaffelsen på totalt 144 vogner, er fordelt på fem ulike vogntyper. Disse variantene kan deles inn i to kategorier; vogner med tårn som er stormpanser, stridsledelse og oppklaring. Den andre kategorien er vogner uten tårn; stormingeniør, multitransport og bombekaster.

Vognene vil få en mengde nye sensorer, og alle vognene vil bli utrustet med våpenstasjonen Protector Nordic. (utviklet av Kongsberg). Våpenstasjonen vil ha ulike roller avhengig av vogntype. Andre sensorer som leveres til de ulike variantene er blant annet termisk kjøre- og ryggekamera, navgasjonssytem, laser target pointer, bakkeradar og ulike siktemidler.

For et utrent øye kan de nye kampvognene ligne på dagens CV 9030N, men generalmajor Jakobsen understreker at vognene utgjør en betydelig kapasitetsøkning, spesielt når det gjelder ildledelse, mengde sensorer, beskyttelse og nettverkstilpasning. Vognen er fulldigitalisert, og har like mange IP-adresser som en mellomstor bedrift.


Norge er et langt land med store verdier å forsvare. Hæren skal sammen med resten av Forsvaret sikre norske verdier. Hæren er til stede på bakken, blant mennesker, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktområder. Varig konfliktløsning vil alltid innebære enighet mellom folk om kontroll og eierskap over landområder. Derfor er Hæren viktig.