Utenriksdepartementet

60 millioner til kamp mot kvinnevold

Pressemelding   •   feb 10, 2011 10:07 CET

Seks av ti kvinner i Uganda sier de har blitt slått eller voldtatt i sitt eget hjem. Nå har regjeringen bestemt seg for å gi over 60 millioner kroner til FN for å bekjempe vold mot kvinner i landet.

Med den nye avtalen viderefører statssekretær Ingrid Fiskaa Norges engasjement for kvinners rettigheter i nord og nordøstlige Uganda.

- Jeg har sett hvor viktig FNs og organisasjonene de samarbeider med sitt arbeid er i Uganda. Derfor er det veldig bra at vi kan fortsette det samarbeidet, sier Fiskaa.

Spesielt vanskelig er situasjonen nord i Uganda. Kvinner har svært lav status, og blir i stor grad sett på som menns eiendom. I tillegg er flere menn traumatiserte etter krigen, og mye aggresjon blir rettet mot kvinnene. Norge støtter blant annet et prosjekt i Gulu hvor kvinner og menn får opplæring i hvilke rettigheter de begge har. Flere av kvinnene fortalte Fiskaa under hennes besøk at ekteskapet nå var langt bedre med mer samarbeid og mindre vold.

- Det var veldig positivt å møte de som har deltatt i programmet og høre at både kvinner og menn har endret syn på kvinners status. Det viser hvor viktig det er å også få med mennene. Uten at menn endrer holdning kommer vi ikke noen vei, påpeker Fiskaa.

Med den nye avtalen gir Norge FNs befolkningsfond 10,8 millioner dollar over tre år. Pengene skal brukes til å bekjempe vold mot kvinner, heve kvinners status og gi kvinner og barn som blir mishandlet medisinsk og juridisk hjelp. FNs befolkningsfond vil jobbe sammen med lokale organisasjoner og andre FN-organisasjoner

Bilder fra Ingrid Fiskaas besøk i Uganda og signeringen av avtalen finnes på Flickr.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Anne Vinding, mob: 97 59 39 44

**** Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal være lett å lese. Solheims rådgivere bruker Liks til å teste hvor enkle tekster er å lese. Denne pressemeldingen har en verdi på 36. Det er det samme som i ukeblader. Les mer om kampen for et enklere språk i staten hos Klarspråk.no.