Integrerings- og mangfoldspolitikken

6000 flyktninger bosatt i 2009: Rask start på integreringsarbeidet tross mange flyktninger

Pressemelding   •   jan 26, 2010 09:07 CET

Det tok 5,3 måneder i gjennomsnitt fra flyktninger fikk vedtak om opphold til innflytting i egen bolig i en kommune i fjor. Det er en reduksjon på 0,6 måneder fra 2008. Totalt ble 6087 personer bosatt i 270 kommuner mot 4427 personer i 2008.
- Integrering i form av norskopplæring og kvalifisering for arbeid, kom raskere i gang i 2009 til tross for at hele 1600 flere personer hadde behov for bolig og introduksjonsprogram. Resultatet gir grunn til å rose kommunene som stilt opp og gjort en flott jobb, sier direktør Osmund Kaldheim i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Fra ankomst til Norge og innflytting i en kommune tok det i gjennomsnitt 14,3 måneder i 2009. Det er en reduksjon saksbehandlingstiden for asylsøknaden på hele 11 måneder fra 2008.
Barna først
Fjoråret var spesielt krevende fordi det var 1660 eller 37 % flere som trengte et hjem i en kommune. I tillegg økte andelen enslige personer. For kommunene er det lettere å bosette familier bl.a. fordi tilgangen på familieboliger er bedre og det er mindre arbeid per person som flytter til kommunen. Den største utfordringen var likevel at antall barn og unge som er alene i Norge – enslig mindreårige under 18 år – økte dramatisk. Samarbeidet mellom kommunene og staten om å prioritere barna først, har gitt resultater.
Hele 606 barn og unge under 18 år som er alene i Norge fikk en ny start i en kommune i fjor. Det er en økning på nær 400 barn og unge fra 2008 hvor tilsvarende tall var 207. I tillegg var det 164 ungdommer som fylte 18 år før innflytting i en kommune slik at det totale antall enslig mindreårige som ble bosatt i 2009 var 770.
52 flere kommuner tok i mot flyktninger – større behov i 2010
270 kommuner sa ja til å ta i mot flyktninger i 2009, det er 52 flere enn i 2008. Bare 17 kommuner svarte nei på IMDi sin forespørsel.
- For 2010 har vi bedt 320 kommuner stille om lag 10000 plasser til disposisjon. Ved inngangen til 2010 er det 1400 personer i mottak som har fått opphold og trenger bolig og introduksjonsprogram i en kommune. Også i 2010 er den største utfordringen å skaffe bolig, omsorg og utdanning til barn unge som er alene i Norge. Vi anslår at behovet er over dobbelt så stort som i rekordåret 2009, det vil si om lag 1600 plasser for de yngste i 2010, sier Kaldheim.
For ytterligere informasjon, kontakt:
IMDis pressetelefon: 91755351
Alexandra Tufteland, fungerende kommunikasjonssjef: 98635115
Lenker
http://www.imdi.no