GARANTI Eiendomsmegling

7 av 10 tror på boligprisvekst

Pressemelding   •   aug 21, 2012 08:30 CEST

En fersk befolkningsundersøkelse fra GARANTI Eiendomsmegling viser at sju av ti personer tror boligprisene vil øke de neste tolv månedene. Dette er en økning fra tidligere undersøkelser.

I undersøkelsen som er foretatt blant et utvalg på 1900 personer i Norge oppgir 69 prosent at de tror prisene på boligeiendom vil øke de neste 12 månedene, mot 53 prosent høsten 2011, og 55 prosent for ett år siden. 4 prosent tror prisene vil falle, 19 prosent tror prisene vil være uendret, og 8 prosent er usikre.

- Det er interessant å se at forventningene i markedet øker i en tid med et sterkt fokus i media på høye boligpriser og mulige boligbobler, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Oslo på topp

Det er i Oslo at forventningene om boligprisvekst er sterkest. 82 prosent av Osloborgerne forventer økte priser, en økning på hele 27 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor. Også i Bergen forventer flere enn i resten av landet at boligprisene vil stige, med en andel som forventer prisvekst på 78 prosent. Generelt forventer flere i sentrale områder at boligprisene vil stige sammenlignet med distriktsområder.

- Det er ikke overraskende at det er i storbyene og andre sentrale områder at flest tror på boligprisvekst. Disse områdene er pressområder, preget av stor innflytting og lav boligbygging, sier Drogseth.

Bolig fortsatt mest populært

Undersøkelsen viser også at 68 prosent mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Dette er på nivå med tilsvarende undersøkelser fra både høsten 2011 og for ett år siden hvor 67 prosent oppga det samme. 13 prosent foretrekker bankinnskudd, mens 7 prosent mener investering i aksjer eller obligasjoner er den beste investeringen.

- At nesten ni av ti nordmenn eier sin egen bolig er en av de store suksessene i det moderne Norge. Det har bidratt til jevn fordeling av velstand og boligformuer for mange. Boligen er nordmenns største sparebøsse, sier Drogseth.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco i mai/juni 2012 blant et tilfeldig utvalg av 1900 personer i befolkningen.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

 

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede. Kjeden ble opprettet i 2000 og har nå 30 kontorer over hele landet. Garantimeglerne solgte 4 200 boliger i 2011.

Se også www.garanti.no