Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

72 000 strømkunder får tilskudd til lavere nettleie

Pressemelding   •   feb 08, 2010 09:19 CET

NVE gir i år tilskudd på 60 millioner kroner til de 26 nettselskapene som har de høyeste nettariffene i landet. I alt er det ca 72 000 strømkunder som får redusert nettleien gjennom dette tilskuddet. Reduksjonen er i gjennomsnitt 4,6 øre/kWh.

Avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal.

Tilskuddet NVE fordeler er tildelt av Stortinget for å jevne ut nettariffene i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og tariffene høye. De viktigste årsakene til høye tariffer er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Også i fjor ga NVE 60 millioner kroner i tilskudd. Midlene ble da fordelt på 25 nettselskaper med til sammen 66 000 kunder som fikk redusert tariffen med i gjennomsnitt 5 øre/kWh. I år fordeles tariffutjevningsmidlene på 72 000 strømkunder som får redusert tariffen med i gjennomsnitt 4,6 øre/kWh.

Nettselskapene plikter å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av reduserte tariffer samme år som tilskuddet er tildelt.

Ordningen omfatter disse nettselskapene:
Tabell: http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/72-000-stromkunder-far-tilskudd-til-lavere-nettleie/


Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal, tlf. 22 95 93 53, mobil 901 88 373
Rådgiver John Cock tlf. 22 95 90 62

http://www.nve.no