Dynatrace

73% av bedriftene frykter nettskytilbydere skjuler ytelsesproblemer

Pressemelding   •   mai 19, 2014 15:04 CEST

Compuware Corporation (Nasdaq: CPWR), teknologiytelsebedriften som leverer en ny generasjon av applikasjonsytelsesstyring (APM), kunngjorde i dag resultatet av en global spørreundersøkelse blant 740 senior IT-medarbeidere angående overgang til nettskyer. Last ned hele rapporten om spørreundersøkelsen her.

Spørreundersøkelsen, som ble gjennomført av det uavhengige konsulent- og markedsanalysebyrået Research In Action, viste at at majoriteten av IT-medarbeiderne (79%) mener at typiske tjenesteavtaler (SLA-er) som omfatter tilgjengelighet, er for enkle og ikke setter søkelyset på risikoen ved å flytte applikasjonene inn i skyen og styre dem der. Dessuten gav 63% av de spurte inntrykk av at det trengs mer meningsfulle og målbare ting i avtalen som forsikrer om kontinuerlig leveranse av høykvalitets sluttbrukeropplevelse. Da de ble spurt om hvilke målbare ting de gjerne ville ha med i tjenesteavtalene med nettskyleverandørene, var de tre mest hyppige svarene:

1. Responstid og kvalitet for hver handling sluttbrukerne foretar.

2. Tilgjengelighet basert på grundig kontinuerlig overvåkning.

3. Sanntidsrapportering av de målbare elementene i tjenesteavtalen.

Spørreundersøkelsen viste også at:

- Nesten tre fjerdedeler (73%) av bedriftene tror at nettskytilbyderne kan skjule problemer på infrastruktur- eller plattformnivå som har innvirkning på applikasjonenes ytelse.

- 60% av de spurte uttrykte også bekymring for at andre som leier plass i samme nettsky, og som benytter ressurser som er vanskelig å dele opp, kan senke ytelsen.

“Applikasjoner som er lagt i hendene på en annen part, og som er livsviktige for bedriften og som gir inntekt og kjører viktige prosesser, krever at man kan stole fullt og helt på nettskytilbyderen,” sa Michael Masterson, direktør av nettskyløsninger for Compuwares avdeling for applikasjonsytelsesstyring. “Ubrukelige, enkle betegnelser som oppetid sier ingenting om velkjente problemer som f.eks. “bråkete naboer”, som kan være skadelig for tradisjonelle applikasjoner som ikke er laget for skalering og som dermed feiler på grunn av andre applikasjoner. Applikasjonsytelsesstyring er ikke lenger noe man kan velge bort, og når kunder satser på nettskyen, må de kreve konkrete forsikringer omkring ytelse og hurtig problemløsning i tjenesteavtalen.”

Spørreundersøkelsen viste også at:

- 75% av IT-medarbeiderne frykter at mangel på kontroll hindrer dem i å optimalisere applikasjonen optimalt og således reduserer avkastningen på investeringen i nettskyen.

- Det begrensede innsynet i infrastrukturen ble også notert som en ny kostnads- og risikofaktor, der 62% av bedriftene hevdet at det ville bli vanskeligere å rette feil i nettskyen.

“Når de har gitt fra seg kontrollen til nettskytilbydere, har IT-avdelingene mistet mye av sin evne til å rette feil og finjustere på IT-tjenestene,” sa Thomas Mendel, administrerende direktør i Research in Action. “Dette gjør det ikke bare vanskelig å optimalisere ytelsen for sluttbrukerne. Det kan også slå hardt ut på bunnlinjen. Når bedriftene møter nye IT-utfordringer og risikofaktorer, har de ikke råd til å kaste bort tid på å skylde på hverandre når noe går galt. Å ha muligheten til å jobbe med nettskytilbyderen for å raskt komme til bunns i problemet, og løse problemet, er helt essensielt for å minske risikoen og forsere hindringer når man flytter investeringene inn i nettskyen.”

Metode: Compuware gav Research In Action, et uavhengig konsulent- og markedsanalysebyrå, i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse for å se på trendene i bruk av nettskyer. I desember 2013 intervjuet byrået 740 senior IT-medarbeidere fra store konsern i mange forskjellige bransjer i Amerika, Europa og Asia.

Compuware APM er ledende i den nye generasjonen av applikasjonsytelsesstyring. Til forskjell fra tradisjonelle løsninger for applikasjonsytelsesstyring som er tunge, vanskelige og reaktive er Compuwares applikasjonsytelsesstyring lett, smart og proaktiv. Compuware APM er laget for å håndtere kompleksiteten av dagens mest utfordrende moderne applikasjoner, deriblant applikasjoner for mobil, nettsky, big data (store datamengder) og tjenesteorientert arkitektur.  Compuware APM optimaliserer og overvåker titusener av applikasjoner for mer enn 5000 kunder, store og små, i hele verden. Sett fra sluttbrukernes ståsted opplever kundene våre bedre ytelse, proaktiv problemløsning, kortere time-to-market og reduserte kostnader for applikasjonsstyring som følge av smartere analyser, avansert automatisering av applikasjonsytelsesstyring og et unikt grunnlag for ytelse gjennom hele livssyklusen. Compuware APM er en avdeling av Compuware Corporation.