Veeam

85 % av små og mellomstore bedrifter har problemer med sikkerhetskopiering og gjenoppretting, ifølge Veeams undersøkelse

Pressemelding   •   jun 10, 2013 08:35 CEST

Rapport viser at 55 % kommer til å skifte sikkerhetskopieringsverktøy innen 2014 for å beskytte virtuelle miljøer på en bedre måte

Veeam® Software, innovativ leverandør av løsninger for sikkerhetskopiering, replikering og virtualiseringsadministrasjon for VMware vSphere og Microsoft Hyper-V, annonserte i dag resultatene av sin første Rapport om virtualisering og databeskyttelse i små og mellomstore bedrifter (SMB-er). Rapporten er designet for å utforske følgene av virtualisering for SMB-ers strategier for databeskyttelse, sikkerhetskopiering og gjenoppretting, på samme måte som Veeams etablerte Rapport om virtualisering og databeskyttelse for bedrifter. Den uavhengige undersøkelsen av 500 SMB-er i USA og Europa konkluderte med at disse har betydelige problemer med kostnaden, kompleksiteten og mangelen på kapasitet når det gjelder databeskyttelse for virtuelle miljøer. Mer spesifikt opplever 85 % av SMB-er kostnadsrelaterte utfordringer med sikkerhetskopiering og gjenoppretting, 83 % med mangel på kapasitet og 80 % med kompleksitet. Det betyr at maksimalt 15 % av SMB-er for øyeblikket ikke har problemer med databeskyttelsen. Andre viktige konklusjoner var:

  • Gjenoppretting av SMB-ers virtuelle servere er bare litt raskere enn fysiske servere, med henholdsvis 4 timer og 21 minutter og 4 timer og 51 minutter.
  • Gjenoppretting av individuelle filer slik som e-poster tar opptil 12 timer og 8 minutter. Dette kan være fordi 62 % av SMB-er ofte må gjenopprette mer enn nødvendig for å hente frem igjen en enkelt fil eller et programelement.
  • 67 % av SMB-ers sikkerhetskopieringsverktøy bruker agenter, som kan tilføre kompleksitet: 76 % av disse SMB-ene støter på problemer slik som vanskeligheter med å administrere agenter, langsom ytelse og både en sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprosess som svikter for ofte.
  • 63 % av SMB-er mener at sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsverktøyene deres kommer til å bli mindre effektive etter hvert som mengden av data og servere i organisasjonen deres vokser.
  • 41 % av SMB-er uttalte at nedetid ved en eventuell IT-svikt koster $ 150 000 eller mer i timen: Det betyr at driftsavbrudd kan koste disse organisasjonene $ 600 000 eller mer basert på angitte gjenopprettingstider.
  • Mer enn 1 av 6 (17 %) gjenopprettinger av sikkerhetskopierte maskiner forårsaker problemer for SMB-er, noe som øker gjenopprettingstidene og kostnaden av nedetid. Dette er ikke overraskende, siden kun 8 % testes.
  • For øyeblikket er gjennomsnittlig 33 % av SMB-ers virtuelle infrastruktur ikke sikkerhetskopiert.
  • 55 % av SMB-er har planer om å skifte ut sikkerhetsverktøyet sitt for virtuelle servere innen 2014.

“SMB-er står i stadig større grad overfor de samme IT-utfordringene og pressfaktorene som store selskaper,” sier Ratmir Timashev, president og administrerende direktør i Veeam. “Enhver forstyrrelse av IT-infrastrukturen deres kan få alvorlige konsekvenser. Det er derfor spesielt bekymringsverdig at det store flertallet av SMB-er rapporterte utfordringer knyttet til kostnader, kompleksitet og kapasitet i forbindelse med sikkerhetskopiering og gjenoppretting.  I og med at 1 av 6 gjenopprettinger ikke engang fungerer, er det tydelig at problemet med databeskyttelse er en tikkende tidsbombe blant små og mellomstore bedrifter.”

85 % av SMB-er identifiserte kostnadsrelaterte utfordringer ved sikkerhetskopiering og gjenoppretting av virtuelle miljøer, inkludert: høye kontinuerlige vedlikeholdskostnader (51 %), dyre lisensieringsmodeller (48 %) samt sikkerhetskopier som enten krever eller bruker for mye lagringsplass (44 %).

83 % rapporterte om kapasitetsbaserte utfordringer, inkludert: sikkerhetskopiering som tar for lang tid (40 %), gjenoppretting som tar for lang tid (34 %, som antyder at flertallet er fornøyd med 5 timers gjenopprettingstid), problemer med å gjenopprette virtuelle servere (25 %) samt at gjenoppretting på fil- og programnivå er for vanskelig (22 %).

Sist, men ikke minst står 80 % av SMB-er overfor kompleksitetsrelaterte utfordringer med databeskyttelsen, inkludert: sikkerhetskopier med behov for pågående administrasjon (52 %), for mange virtuelle servere å sikkerhetskopiere (35 %) samt at sikkerhetskopieringsverktøyene er for vanskelige å konfigurere og bruke (32 %).

Samtidig ønsker SMB-er å løse disse problemene. 55 % har planer om å skifte sikkerhetskopieringsverktøy for virtuelle servere i denne perioden, og gjennomsnittstiden for å skifte er bare 10 måneder. Årsaker oppgitt for utskiftning av nåværende verktøy inkluderer totale eierkostnader (46 %), kompleksitet (44 %) og mangel på kapasitet, slik som manglende evne til å oppfylle Recovery Time Objectives (30 %) samt Recovery Point Objectives (21 %). Dette skjer i takt med en vekst i virtualisering. Mens virtuelle servere for øyeblikket utgjør 52 % av IT-infrastrukturen, forventes de å utgjøre 63 % i løpet av 2 år. Dette kan også øke antallet servere som beskyttes. For øyeblikket er 67 % av det virtuelle miljøet sikkerhetskopiert, som betyr at nesten en tredjedel av SMB-ers virtuelle infrastruktur er ubeskyttet.

 “Virtualisering har vært avgjørende for å gi SMB-er IT-kapasitet som kan forvandle virksomheten deres,” sier Ratmir Timashev. “Virtualisering er imidlertid i stand til mye mer enn ganske enkelt å øke skalaen av IT-infrastrukturer. Hvis SMB-er kan erkjenne og ta for seg problemene de står overfor med databeskyttelse, finnes det en lang rekke mer avanserte teknikker de kan benytte seg av, takket være virtualiseringstilbudene for skalerbarhet og hastighet. For eksempel er tidligere uoppnåelige teknikker slik som replikering nå innenfor SMB-ers rekkevidde, slik at de kan redusere nedetiden i betydelig grad samt tilknyttede kostnader ved en eventuell katastrofe. E-oppdagelse, som for øyeblikket er for dyrt for 65 % av SMB-er, er en annen oppgave som kan gjøres rimeligere og mer oppnåelig ved å muliggjøre raskere, enklere og mer pålitelig gjenoppretting av individuelle e-poster eller andre filer. Vi har bare så vidt begynt å røre ved overflaten av virtualisering: Dersom SMB-er tilpasser strategiene sine for databeskyttelse for å gjenspeile dette, kan de også høste alle de medfølgende fordelene.”

Om undersøkelsen:

Vanson Bourne, en uavhengig organisasjon for markedsundersøkelser, utførte en undersøkelse på Internett i november og desember 2012 blant 500 små og mellomstore bedrifter i USA, Storbritannia, Tyskand og Frankrike med mellom 250 og 1000 ansatte. Last ned rapporten i sin helhet på http://www.veeam.com/smbsurvey

Om Veeam Software

Veeam® Software leverer innovative løsninger for å beskytte VMware- og MicrosoftHyper-V-miljøer, samt virtualiseringsadministrasjon. Veeam Backup & Replication™ er en ypperlig løsning for VM-sikkerhetskopiering. Veeam ONE™ er en unik løsning som lar deg overvåke dokumentasjon i sanntid og generere rapporter om VMware- og Hyper-V-miljøer. Veeam Management Pack ™ (MP) og Smart Plug-in™ (SPI) utvider overvåkingen av IT-infrastrukturen til VMware via Microsoft System Center og HP Operations Manager. Veeam tilbyr også gratis verktøy for virtualiserte miljøer. For mer informasjon, gå inn på http://www.veeam.com