A/S Norske Shell

A/S Norske Shell fyller 100 år 14. oktober: Et høyteknologisk eventyr

Pressemelding   •   okt 05, 2012 11:41 CEST

Siden Shell ble etablert i Norge for hundre år siden har selskapet gått gjennom en enorm utvikling. I takt med samfunnsutviklingen som betød leveranser av lampeolje med hest og kjerre for 100 år siden, driver nå Shell høyteknologisk utvinning av gass på nærmere tusen meters havdyp.

Selskapet, som da het Norsk-Engelsk Mineralolie Aktieselskab (NEMAK), ble etablert i 1912 - en tid hvor folk flest brukte petroleumsprodukter til lampeolje. Dette året var Norges befolkning halvparten av dagens, og en manns forventede levealder var 56 år. Likevel var det en gryende interesse for bil, og samme år som NEMAK ble etablert, ble også Norges første billøp arrangert på isbane på Bunnefjorden utenfor Oslo.

I 1912 ble også den første norske flyvningen gjennomført, men det er ennå 25 år før landets første sivile flyplass, Sola, blir åpnet. Her er Shell til stede med sin Federal tankbil som rommet 2500 liter. Til sammenligning frakter en tankbil i dag om lag 45.000 liter drivstoff om gangen.

_ I takt med samfunnsutviklingen har også Shell utviklet seg for å kunne levere petroleumsprodukter som har sørget for å holde hjulene i gang. Etter hvert som bruk og etterspørsel har forandret seg, har Shell tilpasset seg ved å bygge opp et nettverk som har sikret forsyninger over hele Norge, sier Tor Arnesen som er administrerende direktør i A/S Norske Shell.

Krigen rammer hardt

Dette distribusjonsnettverket ble i stor grad bombet sønder og sammen under 2. verdenskrig. Da krigen bryter ut har Shell 130 ansatte. I 1942 er antallet redusert til 80. Skip og tankanlegg ødelegges i stor skala. Verst er det i Nord-Norge, hvor alle anlegg nord for Svolvær blir ødelagt.

_ Parallelt med Marshall-hjelpen i årene etter krigen deltok også Shell i USA i oppbyggingen av Norge. En av datidens toppsjefer i USA kom selv til Norge, hvor han insisterte på å dra til Nord-Norge. Der overnattet han i en gammel tyskerbrakke levde på dårlig sild som alle andre. Da han kom tilbake ble det umiddelbart gitt klarsignal for oppbygging av nytt kontor i Hammerfest. Shells bygning var dermed blant de første permanente byggene i Hammerfest etter krigen, forteller Arnesen.

Vurderte å trekke seg ut

Frem til 60 tallet drev Shell i Norge primært salg- og markedsføring, men oljefunnene på Norsk sokkel førte til store endringer.

_ Like før det første oljefunnet i 1969 vurderte Shell faktisk å trekke seg ut av Norge. Heldigvis ble dette aldri noe av, og vi har fått være med å bidra til den sterke veksten i norsk økonomi gjennom det store norske oljeeventyret, sier Arnesen som også understreker at utfordringene på norsk sokkel med dypt vann og krevende værforhold har bidratt til spennende utvikling av ny teknologi for fremtiden.

I dag er Shell operatør for gassfeltet Ormen Lange og oljefeltet Draugen. Shell var også utbyggingsoperatør for Troll-feltet. I tillegg har Shell eierinteresse i flere felt på norsk sokkel, blant annet Troll, Gjøa og Kvitebjørn.

_ Alt i alt står vi godt rustet som en moderne 100-åring, og er klar til nye hundre år i Norge, avslutter Arnesen.

INFORMASJON TIL PRESSE:

I VEDLAGTE STØTTEMATERIALE FINNES HISTORIEN I FORM AV TIDSLINJE OG TILHØRENDE BILDER. I RESSURSLENKENE FINNES OGSÅ MER HISTORISK MATERIALE SAMT BOKEN SOM UTGIS I FORBINDELSE MED JUBILEET; "ENERGI TIL Å BYGGE ET LAND".

AVTALE OM INTERVJU MED TOR ARNESEN KAN GJØRES GJENNOM OPPSATT PRESSEKONTAKT.