Norsk Sykepleierforbund

Å stenge pasienthotellet er krisemaksimering fra NHO

Pressemelding   •   feb 05, 2010 14:55 CET

NHO Service truer med å stenge Haukeland pasienthotellet kl. 22.00 i dag, i følge en pressemelding. - Dette er i tråd med den krisemaksimeringen NHO Service har kjørt på i det siste, uttaler Lisbeth Normann, NSF.
-          Vi har innvilget dispensasjon for samtlige vakter slik at sykepleiefaglige oppgaver overfor pasientene på hotellet kan ivaretas. Dette har NHO Service avslått, sier Lisbeth Normann.

Streiken rammer kun utføring av administrative oppgaver, ikke det sykepleiefaglige. Det betyr med andre ord at sykepleierne ikke får anledning til å sitte i resepsjonen, utføre kontoroppgaver og andre merkantile oppgaver.

-          Vi gir full dispensasjon for å overvåke pasienter etter behandling og ellers gi dem medisiner og annen behandling, sier Normann.

-          Vi understreker at pasientene ikke får utført selve behandlingen på pasienthotellet. Behandlingen foregår på sykehuset. På hotellet blir de overvåket etter behandlingen, og nettopp for å ivareta det helsefaglige aspektet, har vi innvilget samtlige dispensasjonssøknader på alle vakter som vi har fått fra NHO Servise, sier Lisbeth Normann.

Kontakt: Signy Svendsen, 90506133