Nordic School of Public Health NHV

Å være faglig leder for anestesisykepleiere i norske helseforetak – balansekunst eller spagatøvelse?

Pressemelding   •   jul 04, 2012 14:11 CEST

I Bente Lüdemann, assisterende avdelingssjef, Anestesiavdelingen, Akershus universitetssykehus  studie fant man at mange andre presserende oppgaver for lederne gjør at faglig ledelse ofte blir nedprioritert og delegert til andre, som fagutviklingssykepleierne.
Lederne har et betydelig fokus på helsefremmende ledelse. Lederrollen er belastende, til tider slik at helsen påvirkes. Det er liten interesse for og nærmest ingen konkurranse om lederjobben. Av lederne er forholdsvis mange menn. 
På grunn av de endrede rammebetingelsene, som følge av blant annet enhetlig ledelse og helseforetak, har lederrollen endret seg. Den har gått fra å stort sett være faglig leder til stadig mer personalledelse og administrative oppgaver. Lederne har i høy grad tilpasset seg de nye kravene, og fungerer på mange måter som hybridledere med et tydelig fokus på helsefremmende ledelse. Anestesisykepleiefaget ivaretas gjerne av fagutviklingssykepleierne. Lederjobben oppleves som belastende og ikke særlig attraktiv for anestesisykepleiere.
Hensikten med studie var å undersøke forutsetningene for å være faglig leder for anestesisykepleiere i dagens norske helseforetak. 
Studien ble gjennomført med en kombinert metodikk:
1) Spørreundersøkelse med et skjema som forfatteren selv utviklet til alle førstelinjeledere for anestesisykepleiere i norske helseforetak, totalt 77, med 80,5 % svarfrekvens. Data ble analysert med kvantitative metoder. 
2) Halvstrukturerte individuelle intervju med syv ledere, strategisk utvalgt, både kvinner og menn, i alle landets fire regionale helseforetak, som det ble gjort en kvalitativ innholdsanalyse av.

Läs pressrelease: www.nhv.se/ludemannsve
Ladda ned pdf: www.nhv.se/master 

 

Nordic School of Public Health NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerråds eldste og største institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, høy vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusområde i tilknytning til skolen.