Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Åpne standarder i offentlig sektor fra årsskiftet

Pressemelding   •   jan 05, 2010 09:23 CET

Fra 1. januar 2010 skal all informasjon på offentlige nettsteder være tilgjengelig i åpne formater. En ny forskrift som trer i kraft fra nyttår, skal bidra til likebehandling av brukere av offentlig informasjon.

- Med denne forskriften sikrer vi at brukere av offentlig informasjon ikke låses til bestemte programvarer eller leverandører for å få tilgang til informasjon på offentlige nettsteder. Dette bidrar til likebehandling av brukerne våre og likere konkurransevilkår mellom programvareleverandørene, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Forskriften som trer i kraft fra årsskiftet, innebærer at alle offentlige nettsteder skal anvende HTML som primærformat for publisering på Internett. PDF (1.4 eller nyere eller PDF/A - ISO 19005-1) er obligatorisk i tilfeller når avsender ønsker å bevare opprinnelig utseende på dokumentet, mens ODF (ISO/IEC 26300) skal anvendes til å publisere dokumenter som brukeren kan endre etter nedlastning, for eksempel skjemaer. Andre formater kan brukes som supplement til de obligatoriske standardene.

Statlige virksomheter har siden 1. januar 2009 vært pålagt å følge kravene i Referansekatalogen for IT-standarder for offentlig sektor, versjon 1.0. Den nye forskriften innebærer at de samme kravene nå også vil gjelde for kommunal sektor.

Referansekatalogen oppdateres jevnlig med nye IT-standarder. Katalogens versjon 2.0 er allerede vedtatt av regjeringen og setter nye obligatoriske IT-standarder for video-, lyd-, grafikk- og bildemateriale i statlig sektor. De nye standardene og fremtidige standarder som regjeringen beslutter, vil bli tatt inn i forskriften gjennom årlige revisjoner.

Les mer: