Nærings- og handelsdepartementet

Åpnet norsk-peruansk næringsseminar i Lima

Pressemelding   •   nov 04, 2010 16:50 CET

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Pål Julius Skogholt åpnet i dag et næringsseminar for norsk og peruansk næringsliv i Peru. – Det er svært positivt at ambassaden, det peruansk-nordiske handelskammer og næringslivet samarbeider om å skape møteplasser som dette, sier Skogholt.

Næringsseminaret i hovedstaden Lima dekker en rekke sektorer hvor det er potensial for styrket næringssamarbeid mellom Norge og Peru:

- Energi
- Marin sektor
- Maritim sektor
- Ingeniørtjenester 
- Finansielle tjenester

Norsk næringsliv har vist økende interesse for det peruanske markedet. Blant de viktigste nye norske investeringene i Peru er SN Power som i oktober i fjor fikk konsesjon for utbygging av vannkraftverket Cheves. Når kraftverket etter planen står ferdig i slutten av 2013, vil det gjøre SN Power til den 3. største vannkraftprodusenten i Peru.

EFTA-landene og Peru undertegnet en handelsavtale i sommer.

– Avtalen ivaretar norske næringsinteresser, og vi har fått bedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Avtalen vil forsterke det bilaterale forholdet når den trer i kraft, sier Skogholt.