Gullkorn

Årets hederspris til Berly Lund Grønning

Pressemelding   •   okt 25, 2010 10:13 CEST

(Oslo 25.10.10) NIR og Norsk kommunikasjonsforening har besluttet å tildele Årets hederspris til Berly Lund Grønning. Styreleder i Norske informasjonsrådgivere (NIR) Hauk Lund og styreleder i Norsk kommunikasjonsforeningen Elin Klakken overrakte prisen til en overrasket og glad Berly Lund Grønning på en markering hos Dinamo mandag 25. oktober.

- Dette kom veldig overraskende på meg og jeg føler meg veldig beæret over å få denne utmerkelsen. Jeg setter veldig stor pris på det, forteller Berly Lund Grønning.
Vinneren er bortreist under selve Gullkorn-kvelden 4.november, men uttaler at hun nå nesten er fristet til å avlyse Afrika-reisen og bli med på Gullkorn-festen.

Denne prisen skal hedre enkeltpersoner som har gjort en spesiell innsats for den norske PR-bransjen på kort eller lang sikt.

Juryens begrunnelse Årets hederspris tildeles en person som gjennom sin faglige bredde og dybde og sitt enestående engasjement har preget kommunikasjonsfaget i Norge de seneste tiårene. Årets hederspris er den første som deles ut av en samlet kommunikasjonsbransje, i og med at Gullkorn 2010 for første gang er et samarbeid mellom NIR og Kommunikasjonsforeningen. Det er enstemmige styrer i de to foreningene som står bak tildelingen. Nettopp det at det er samlet kommunikasjonsbransje reflekterer prisvinnerens brede virke i vårt fag.

Etter noen år som lærer, har prisvinneren innehatt hele bredden av kommunikasjonsoppgaver, fra journalist i NRK, via informasjons- og redaktørjobb i NSB, til informasjonssjefjobber i Samvirke Forsikring og Tine og så til jobben som informasjonsdirektør i Telenor Mobil i en krevende brytningstid for telebransjen. Hun var blant grunnleggerne av Dinamo i 1997 og har ledet Dinamo PR siden starten. Prisvinneren kombinerer strategisk overblikk med vilje og evne til operativ, konkret handling. Hun har vært, og er, i den faglige frontlinjen når det gjelder å sette det tradisjonelle kommunikasjonsfaget inn i en bredere sammenheng. For henne er organisasjonsutvikling, kulturbygging og et bredt samfunnsmessig og verdibasert perspektiv integrerte deler av de kommunikasjonsfaglige løsningene, sammen med etterprøvbar dokumentasjon av resultater. Allikevel er det kanskje engasjementet de fleste tenker på når prisvinnerens navn nevnes, og ikke minst når hun er til stede. Ingen oppgaver, utfordringer eller relasjoner er for små eller for store. Sammen med en grundig faglighet og utholdenhet har det gitt overbevisende resultater.

Som premissleverandør for utviklingen av kommunikasjonsfaget har prisvinneren engasjert seg på en rekke arenaer og har blant annet vært styreleder i den daværende Informasjonsforeningen og i flere perioder nestleder i NIR. Prisvinneren har vært i front når det gjelder kvinners posisjon både i vår bransje og i yrkeslivet generelt. I kommunikasjonsfaget arbeider det i dag mange dyktige kvinner og særlig i løpet av det siste tiåret har det blitt en stadig større andel kvinner i ledende posisjoner. I rådgivningsbransjen finnes det i dag en rekke profilerte kvinnelige toppledere. Denne utviklingen har krevd uredde og dyktige foregangskvinner. Årets hedersprisvinner er en slik: Berly Lund Grønning